Hjälps åt. Sahar Sabti gör smörgåsar till Pavly Mikhel, 10, som läser läxor i rummet intill. ”Han brukar läsa läxor någon timme och sedan får han en smörgås. Sedan pluggar han en stund till”, säger hon. Foto: Claudio Britos

De ger nytt liv till Vårberg centrum

Fler familjer hittar till Stadsmissionens mötesplats Unga Station sedan flytten till nya centrala lokaler i Vårberg. Verksamhetsledaren tror att deras närvaro har bidragit till ett tryggare centrum.

  • Publicerad 08:20, 16 mar 2019

Vårberg centrum ska bli en trygg plats med en ljus framtid, lovade Proxin fastigheter när de tog över som ägare förra året. Ett sätt att åstadkomma det är att ge plats för kvinnor och barn, tror förvaltaren Jean Ückardas.

– Vi har lagt mycket tid och stora investeringar på Stadsmissionens etablering i centrum, vi tycker det har varit jättepositivt, skriver han i ett mejl till SkärholmenDirekt.

På Stadsmissionen, som flyttade sin verksamhet Unga Station till lokaler i centrum i december, är man också nöjda. Unga Station har ett uppdrag att arbeta för att främja integration och inkludering i samhället. Verksamhetsledaren Jonna Alfvengren menar att verksamhetens etablering i centrum förhoppningsvis också bidrar till en ökad trygghet för Vårbergsborna.

– Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner på att vi finns här. Det känns otroligt positivt att få vara med och bygga trygghet i centrum. Vi tror att det kommer hända mycket och att vi kommer se en förändring, säger hon.

Mötesplats för barnfamiljer öppnar i Vårberg C

Genom att vara i centrum har verksamheten kunnat locka fler familjer och framför allt fler Vårbergsbor, menar hon. På tisdagskvällarna när det är öppen verksamhet för barnfamiljer har besöksantalet ibland varit så högt som 110 personer.

– Vi är synliga på ett annat sätt när vi är i centrum, så det blir lättare för deltagare att komma hit. Vi har en större lokal med bättre kök så vi kan ta emot fler och vi upplever att vi når ut till fler familjer som bor i området, säger hon.

I och med flytten har också fler aktiviteter dragits igång. I februari startade läxhjälpen på onsdagseftermiddagar och dit kommer ofta Pavly Mikhel, 10 år.

– Jag får mycket hjälp här. I dag har jag svenskläxa. Jag har en bok som heter ”Nyckeln till skatten” och så får jag ett papper med frågor som jag ska fylla i, berättar han.

Här öppnar en ny mötesplats för Vårbergs familjer

Sahar Sabti, som jobbar på Unga Station berättar att hon på lördagar har simskola för kvinnor och barn i Skärholmshallen, och att det i maj kommer bli cykelkurs för de som vill lära sig.

– Jag lärde mig cykla och simma när jag kom till Sverige. Det är roligt att få lära andra också. Det känns bra att kvinnorna får lära sig de här sakerna så att de sedan kan lära sina egna barn.

Nyheter i centrum

Unga Station har också samarbetat mycket med stadsdelsförvaltningen som har sina medborgarvärdar och sin torsdagsklubb i centrum. De drar ett stort lass för att synas och ordna aktiviteter i centrum, menar verksamhetsledaren Jonna Alfvegren.

Och här kan det bli förändringar under våren. Stadsdelsförvaltningen vill stärka de verksamheter och samarbeten de har i Vårberg centrum och det kan eventuellt innebära en lokal där deras verksamheter kan samlas.

– Vi vill säkerställa långsiktigheten och öka möjligheterna till synergier både inom våra egna verksamheter och med andra organisationer som är verksamma i Vårberg. Ett alternativ vi tittar på just nu är att hitta en bättre lokal än den vi har idag, men ännu är ingenting klart, säger Sara Heppling Trygg, avdelningschef på stadsdelsförvaltningen.

I ett mejl till SkärholmenDirekt berättar centrumförvaltaren Jean Ückardas att dialoger förs med olika intressenter om de lediga lokalerna i centrum, men att de är noga med att välja verksamheter som de tycker bidrar positivt till centrumet.

Bland annat har kontrakt skrivits med ett fotvårdssalong.

Restaurangen Marrakech mitt i centrum har varit stängd länge, men vad som kommer hända med den lokalen är fortfarande inte klart.

– Vi håller på och funderar vad vi ska göra med Marrakech. Jag hade gärna sett att någon av de stora snabbmatskedjorna visat intresse för det, men det blev tyvärr inte så. De prioriterade lägen längs motorvägarna för tillfället, skriver förvaltaren Jean Ückardas i ett mejl till SkärholmenDirekt.

Centrumhäng. Pavly Mikel brukar komma till Unga Station både på tisdagskvällar tillsammans med sin familj, och på onsdagar för att läsa läxor. ”Jag får mycket hjälp här”, säger han. Foto: Claudio Britos

Stöd. Annika Jansson Selim hjälper Pavly Mikhel med svenskläxan. Foto: Claudio Britos

Bygge. Vad som kommer hända med restaurangen Marrakech är ännu osäkert. Men klart är att en fotvårdssalong ska öppna i centrum. Foto: Claudio Britos