De har hand om arvet efter JP

Politikerna vill ha ett nytt JP Johansson museum. Det gamla museets samlingar kan dock snart visas för allmänheten. – Inom kort kommer en första utställning, säger Johan Linder, Enköpings museum.

  • Publicerad 15:43, 12 sep 2018

Industriföretaget Bahco hör till de saker som Enköping är mest känt för. Föreningen JP Johansson-sällskapet har sedan 1990-talet ägnat sig åt att kunna visa upp och informera om JP Johanssons livsverk och hur Bahco utvecklats till ett av världens ledande handverktygsföretag. Efter att JP Johanssons museum fick lägga ner sin verksamhet har många önskat sig ett nytt museum. Partiet Nystart Enköping har till exempel haft detta som en valfråga i det senaste valet.

De föremål som JP Johansson-sällskapet samlat in överlämnades i somras till Enköpings museum som nu håller på att inventera vad som finns i samlingen.

– Det är mer material än vad vi är vana att få, säger Johan Linder, chef på Enköpings museum.

Han vill understryka att det var på JP Johanssons-sällskapets initiativ som samlingarna nu har hamnat hos Enköpings museum.

– Ibland har det framställts som om det kommunala museet har ”tagit” sakerna, säger han.

Robert Hall håller på att gå igenom samlingen, som bland annat innehåller cirka 700 handverktyg. De äldsta handverktygen är de fasta nycklarna från 1800-talet, som föregick skiftnyckeln.

– Problemet med de fasta nycklarna var att man behövde så många, säger han.

Rörtång med plasthandtag

De nyaste handverktygen är ergonomiska rörtänger med plasthandtag från 1990-talet.

– Det som är spännande med JP-museet är att man har haft samma intresse för det nya. Samtidsdokumentation är inte något som andra museer brukar kunna ägna sig åt, säger Johan Linder.

Samlingarna är stora till mängden och löper över en lång tidsperiod. De innefattar inte bara handverktyg utan exempelvis även en 2 ton tung fjäderhammare.

Den tekniska utrustningen är heller inte bara verkstadsteknik. Det företag som senare blev Bahco tillverkade till exempel Primus gasolkök, varför även sådana finns i samlingen. Vidare finns det en hel del skriftlig dokumentation av verksamheten bevarad. Allting ska finnas i tryggt förvar i magasin som är anpassade för ändamålet.

Johan Linder har inte utrett frågan om ett nytt JP Johansson-museum. Vilka resurser som skulle krävas för det, beror helt på i vilken form ett sådant museum ska drivas.

Så fort inventeringen av JP Johansson-museums material är klar vill däremot Enköpings museum ha någon form av utställning.

– Vi har inte satt något datum, men vi vill ha det så fort som möjligt, säger Johan Linder.

Tills något annat har beslutats är tanken att visa upp JP-Johansson-materialet som en del av Enköpings lokala industrihistoria, tillsammans med föremål från andra företag.

– Vi är nöjda med den här lösningen, säger Johan Linder.

Ideella föreningar

En annan tanke som har dykt upp i sammanhanget är att en stor del av Sveriges kulturarv förvaltas av ideella föreningar så som till exempel hembygdsgårdar. Om de ideella krafterna inte klarar av att förvalta historiskt viktiga samlingar måste någon annan ta över dem.

– Hur ska de allmänna museerna förhålla sig till det?, säger Johan Linder.

JP Johansson

Johan Petter Johansson, levde mellan 1853 och 1943. Han var uppfinnare och industriman och hade smeknamnet Johansson med tången.

JP Johansson föddes i en torparfamilj, visade tidigt mekaniska anlag och fick 1886 möjlighet att öppna en mekanisk verkstad i Enköping.

Han konstruerade bland annat en ställbar rörtång samt en skiftnyckel. Sådana fanns tidigare, men Johanssons konstruktion blev förebilden för den moderna skiftnyckeln med ändamålsenlig utformning.