VÄNNER I VÄSBY. Iris Lundström är ansvarig för mötesplats Rubinen och Ann-Marie Widlund för stick-Caféet. Båda verksamheterna finns i Väsby Centrum. Foto: Privat

De hjälper äldre att bryta ensamheten

Vänner i Väsby vill bryta de äldres ensamhet och isolering. Nu får föreningen 90 000 kronor i statsbidrag – pengar som ska gå till möbler, projektor och marknadsföring.

  • Publicerad 08:34, 8 nov 2019

Vi vill visa att vi finns, helt enkelt.

ORDFÖRANDE. Lena Kanström är ordförande i föreningen Vänner i Väsby. Foto: Privat

Föreningen Vänner i Väsby drivs helt ideellt och syftet är att bryta den ofrivilliga ensamheten hos äldre i Upplands Väsby kommun.

I möteslokalen Rubinen i Väsby Centrum kan man komma och fika och få en pratstund om man vill. Eller bara lyssna på andra. Ibland hålls det föredrag, eller så kommer husbandet och spelar.

– Alla är välkomna, man behöver inte ens vara gammal, säger Lena Kanström, föreningens ordförande, som själv är 73 år fyllda.

Statsbidraget på 90 000 kronor är "mycket välkommet" och ska användas till nya, mer pensionärsanpassade möbler i möteslokalen, en projektor för att kunna visa bilder och text vid allsång, samt marknadsföring.

– Vi vill trycka upp foldrar så att fler hittar till oss och för att locka fler volontärer som vill hjälpa till. Vi vill visa att vi finns, helt enkelt, säger Lena Kanström.

Volontärer på Väntjänsten

Förutom Rubinen, och hantverksverksamhet med stickkafé och vävning, har föreningen även något som kallas Väntjänsten. Där går volontärer hem till äldre som inte kan ta sig ut på egen hand.

– En dam ville gå till biblioteket, men orkade inte bära hem böckerna. Det är ett bra exempel på när vi kan hjälpa till, säger Lena Kanström.

Varför finns det äldre som känner sig ensamma i Väsby?

– Många gånger hänger det ihop med socioekonomiska faktorer. Har du pengar kan du köpa aktiviteter, har du inga pengar är du mer begränsad, säger Lena Kanström.

Hennes eget engagemang i Väsbys äldre förklarar hon med att det ger så mycket.

– Ger man glädje får man glädje tillbaka. Min mormor inplanterade tidigt ett intresse för äldre människor och en respekt för den äldre generationen. De har så mycket att berätta.

Öppet hus 5 december

Den 5 december, på internationella volontärdagen, håller mötesplatsen Rubinen i Väsby Centrum öppet hus mellan klockan 14 och 18 för att informera om volontärverksamheten.

Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985 och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling.

Stockholm Direkt