Vill bevara. Mats Fornstedt och Sandro Moro kämpar för att bevara Djursholm. Foto: Lotten Engbom

De kämpar mot utbyggnad – för att Djursholm ska bevaras

I Djursholm har en kamp för villaidyllen pågått sedan 2016. En utbyggnad av ett äldre hus i området kring Stenbocksvägen/Hildingavägen står i fokus.

  • Publicerad 14:27, 12 nov 2018

För två år sedan fick Djursholmsgrannarna information om att en bostadsrättsförening hade planer på att bygga ut det hus de huserar i.

– Föreningen drog tillbaka förslaget då det stred mot gällande detaljplan, säger Sandro Moro, en av grannarna.

I april i år kom ett nytt försök – denna gång ville föreningen ändra detaljplanen för att sedan kunna göra ut- och nybyggnaden. Nu ska ärendet tas upp i byggnadsnämnden, men grannarna står på sig.

– Fastigheten ligger inom ett område utpekad av Riksantikvarieämbetet som ett riksintresse för kulturmiljövården i Djursholm. De har slagit fast att området är av riksintresse på grund av villaområdets karaktär, säger Mats Fornstedt, en annan boende i området.

Han fortsätter:

– Nu vill de spränga för att bygga ett garage, de vill riva en befintlig fasad, flytta den och bygga till.

Men enligt Isabella Hökmark (M), byggnadsnämndens ordförande, går det inte att stoppa utbyggnaden.

– Jag kan förstå grannarna men det är också så att den här fastighetsägaren har en stor byggrätt som de kan utnyttja – det är bara att söka bygglov. Det skulle aldrig falla mig in att ta ifrån människor sina byggrätter, det blir rättsosäkert, säger Isabella Hökmark.

Vad bostadsrättsföreningen vill med ansökan om ändrad detaljplan är att få rätt att bygga fem lägenheter i stället för tre, enligt Isabella Hökmark.

– Om det blir så eller inte kan jag inte svara på i dag, säger hon.

Värnar om villaområdet

Både Mats Fornstedt och Sandro Moro poängterar att det handlar om mer än bara ett hus – det handlar om hela Djursholm.

– Om man börjar med det här huset, då kan det bli så att flera i Djursholm börjar söka förändrad detaljplan. Det finns många stora hus och tomter här där det skulle finnas möjlighet att bygga om till flerbostadshus, säger Sandro Moro och fortsätter:

– Det kan vara en starting point om andra ser att det här går att göra i Djursholm.

Kritik mot M, L och KD

De båda är kritiska till hur den styrande majoriteten i kommunen har hanterat byggfrågor tidigare.

– M och även L fick stryk i kommunvalet bland annat på grund av byggfrågor. M säger efter valanalysen att de vill bevara villastaden och att de tar till sig av kritiken. Vi tycker att förslaget till förändring av detaljplanen inte borde godkännas av byggnadsnämnden, säger Mats Fornstedt.

Men arbetet att stoppa en förändring av detaljplanen fortsätter av berörda grannar och kringboende.

– För många av oss här har det blivit lite av en principfråga. Vill politikerna att fler villor byggs om till flerbostadshus måste de vara transparanta inför kommuninvånarna hur de vill förtäta Danderyd, säger Sandro Moro.

”Ingen större byggrätt”

Johan Lavén, ordförande i bostadsrättsföreningen, menar att de bara ska utnyttja befintlig byggrätt. Föreningen vill gräva ner garaget och bygga två till lägenheter där carporten ligger i dag.

– Vår tanke är att göra ett seniorboende. Vi vill göra det möjligt för äldre par som säljer sin villa att bo kvar i området, säger han.

– Den carport som finns där försvinner, och så blir det ett hus där. Jag tycker att det är lite tråkigt att man pratar om att allt ska bevaras, för så är det inte, allting förändras ju.

Stockholm Direkt