Säkerhet. Plattformsdörrar finns redan i dag vid Citybanas stationer Stockholm City och Odenplan. Nu planeras försök att införa det även i tunnelbanan. Foto: Mostphotos

De kräver plattformsdörrar i t-banan i år

Försöket med plattformsdörrar i Stockholms tunnelbana har ännu inte kommit igång. Nu vill Socialdemokraterna i regionen sätta press på det blågröna styret för att få till en upphandling. ”De har inte varit tillräckligt snabba i det här”, säger oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S).

  • Publicerad 12:15, 7 maj 2019

I regionbudgeten för 2019 står det inskrivet att det ska genomföras försök med så kallade plattformsbarriärer vid två tunnelbanestationer i Stockholm.

Nu reagerar Socialdemokraterna i regionen på att någon upphandling ännu inte har gjorts.

– Vi har krävt det här länge och tjatat om det i flera år. Och det har funktionshindersorganisationerna också. Nu har halva året gått och ingen upphandling är ännu gjord, säger oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S).

Under regionens fullmäktigemöte i dag, tisdag, lägger Socialdemokraterna en interpellation där de kräver den sittande majoriteten på en förklaring.

I skrivelsen vill Socialdemokraterna ha svar på när försöket med plattformsbarriärer kommer att genomföras, vilken dialog som har förts med resenärs- och funktionshindersorganisationerna kring försöken, om det finns en tid- och genomförandeplan för utbyggnad av plattformsbarriärer i kollektivtrafiken samt hur mycket pengar som finns avsatta under den innevarande mandatperioden.

– Skälet är att vi vill pressa det moderatledda styret så att det kommer upp på banan. De måste stå för vad de säger. De har inte varit tillräckligt snabba i det här, säger Jens Sjöström.

SL gör nytt försök med plattformsdörrar i tunnelbanan

Misslyckad upphandling

SL har länge försökt införa plattformsdörrar som standard i Stockholms tunnelbanenät. Tester med mindre säkerhetssystem genomfördes för fyra år sedan, men dessa avbröts 2017 till följd av en misslyckad upphandling och planerna har sedan dess legat på is. Nu är frågan alltså aktuell igen och försöken är tänkta att avse en station inne och en ute. Vilka är dock ännu inte klart, men Åkeshov och Medborgarplatsen har tidigare diskuterats.

Enligt Jens Sjöström har det dock var i princip tyst i frågan från de blågrönas sida.

– Vi ställer de här frågorna nu eftersom vi inte har hört något mer. Vi tror också att dialogen har varit bristfällig med resenärerna och funktionshindersorganisationerna. Vi kräver därför att man kommer igång med det här och att man står upp för att det ska ske under 2019, säger han.

"Hoppas på dialog"

Han anser också att det inte bara räcker med försök, utan att det måste till en långsiktig plan för att implementera systemet i hela tunnelbanenätet.

– Jag hoppas också på en dialog och en blocköverskridande syn om att det här är en långsiktig investering som måste tillföras investeringsplanen. Om man ska göra det här från station till station tror jag att man missar effektivitet och ekonomiskt ansvarstagande om man inte gör det. Det kommer också gå långsammare, säger han.

Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd i Stockholm. Foto: Region Stockholm