Tidigare skiss. Så här presenterades den nya lösningen med två hus istället för ett efter samrådet. Vy mot bebyggelse vid östra torget där Fleminggatan avslutas i S:t Göransparken. Igeldammsgatan till höger i bild. Foto: Foto: Utopia Arkitekter

De ska bygga husen i Sankt Göransparken

Två hus istället för ett höghus. Lokaler i bottenvåningen. Så vill staden bebygga delar av Sankt Göransparken. Nu är det klart vilka som ska bygga.

  • Publicerad 10:49, 14 maj 2018

Området ingår i stadens störa förtätningsprojekt kring Stadshagen. Från början skissade man på ett 14 våningshus i Sankt Göransparken, men efter svidande kritik av bland annat Skönhetsrådet och Stadsmuseet fimpade staden de planerna. Istället blir det nu två lägre hus, sex våningar, som är tänkt att ta plats på den västra sidan av Igeldamssgatan.

Stadens nya plan – två hus vid Sankt Göransparken

Lokaler ska finnas i bottenplanet för att skapa liv på torget. Den befintliga lekplatsen som finns där idag ska flyttas till den nuvarande hundrastgården. En ny hundrastgård planeras istället i Mariedalsparken.

Samfund hoppas stoppa fotbollsplan i park

Nu går staden vidare med planerna och ska ta beslut i exploateringsnämnden att sälja marken till JM, som blir byggherre, för cirka 156 miljoner kronor.

Beslutet väntas tas på nästa sammanträde i exploateringsnämnden den 24 maj.

Men det kan dröja innan några spader sätts i jorden. Enligt avtalet får JM tillgång till marken sommaren 2021 under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft och att staden hinner flytta både ledningar och lekplats tills dess. Men samtidigt skriver staden att parterna kan komma överens om tidigare tillträde.

Planerna för hela Stadshagen, som innehåller cirka 1 800 nya bostäder, antogs stadsbyggnadsnämnden nyligen och väntar på godkännande i kommunfullmäktige.

Stadshagen i korthet

1775 lägenheter, varav cirka 1030 är bostadsrätter, cirka 500 hyresrätter (inklusive servicelägenheter) och cirka 245 studentlägenheter

Skola för cirka 750 elever (förskoleklass -årskurs 6)

Fem förskolor med respektive 4 avdelningar för cirka 320 barn

Tennishall under mark.

Stadshagens IP byggs om och kommer ha en 11-spels- samt en 7-spelsplan med konstgräs efter ombyggnaden.

Verksamhetslokaler för kommersiell service (butiker/restauranger/caféer m.m.)

Tre nya parker: Stadshagsparken, Mariedalsparken och Barnstigsparken

Tre nya torg: Centrala torget , Västra torget och Östra torget

Cirka 800 p -platser för bil och

Cirka 475 p -platser för cykel

Kontorsytor

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.