De slår ett slag för jämställdhet

Bro-Bålsta Golfklubb satsar på att göra den mansdominerade golfsporten mer jämställd på sin klubb. En utbildning som Svenska Golfförbundet driver ska hjälpa dem närmre sitt mål, men därefter fortsätter arbetet.

  • Publicerad 09:15, 26 apr 2019

Förra året togs ett styrelsebeslutet på att söka Golfförbundets utbildning Vision 50/50. Bro-Bålsta GK är nu inne på rond två av tre och hoppas att vara färdiga till hösten.

– Men det är egentligen då starten av det riktiga arbetet börjar, säger Lena Brundell, förändringsledare.

– Det är inte bara att sätta upp diplomet på väggen och ge oss själva en klapp på axeln. Det går inte att ändra kulturen på två år, instämmer Oliver May, VD och klubbchef.

Det handlar om att locka fler kvinnor till en idrott som till stor del är designad av män för män, där män och kvinnor inte alltid tävlar på samma villkor. Utbildningen heter Vision 50/50, det främsta målet är att få jämställda styrelser, kommittéer och valberedningar. Ett mål är också att få en nettotillväxt på kvinnor med 10 000 på fem år.

Mer än var tredje är män

Nu är siffran 29 procent kvinnor mot 71 procent män på Bro-Bålsta GK. Men i styrelsen sitter fyra kvinnor och tre män, och i tävlingskommittén som förra året bara bestod av män sitter nu två män och två kvinnor.

– Ju mer attraktivt det är för kvinnor här desto fler kan vi locka till klubben, och desto fler har vi att välja mellan till maktpositioner, säger Oliver May. 

I utbildningen har styrelsen och en stor referensgrupp hittills tagit del av forskning om maktstrukturer och normer, vilka effekterna är och hur beteenden kan bli. De har också hört sig för bland medlemmar, hur de upplever till exempel banan och klimatet. 

En golfbana har olika utslagsplatser ofta i färg. Vit är längst, sedan kommer gul, blå och kortast är röd. Bro-Bålstas bana upplevs som lång av kvinnor som spelar från röd, vilket de flesta kvinnorna gör.

Herrar har möjlighet att spela från gul, blå och röd. Ju äldre man blir ju kortare slår man, men kvinnor har ingen tee som är kortare än röd i dag. Därför har klubben sökt bidrag för att kunna bygga nya orangea tees som då gör banan kortare än från röd.

– Banan byggs utifrån vit tee, oftast ur ett herrproffs perspektiv. Men de som spelar från orange tee ska inte känna sig bortprioriterade. Vi ska bygga upp riktiga orangea utslagsplatser.

– Jag tror att det skulle bli ett jättelyft, säger Lena Brundell. 

Tät information

Något annat som har tagits upp av medlemmar är en viss jargong, att kvinnor spelar långsamt och att herrarna måste vänta. Det kan visa sig när männen slår först eftersom de står längre bak, och när kvinnan sedan får göra sitt slag börjar männen gå vidare innan hon har hunnit få klubban i bagen. Och så får hon försöka springa ikapp.

– Vi informerar om 50/50 på alla möten och det tas upp på styrelsemöten, kommittémöten och informeras i de nyhetsbrev som skickas till alla medlemmar, säger Lena Brundell. 

Nu arbetar styrelsen med skriva nya styrdokument och formulera klubbens vision.

– Vi hoppas på samarbeten med företag som också tycker att det här är viktiga frågor. Det ligger rätt i tiden. Eller det är på tiden kanske, säger Oliver May.

Golfens Dag

Den 25 maj är det Golfens Dag på Bro-Bålsta Golfklubb, precis som på alla Sveriges golfklubbar, för tredje året i rad.

Då kommer den som vill att kunna få mer information om Vision 50/50, men det är också en dag för roliga tävlingar och för dem som vill prova på. Det ska finnas något för alla, för medlemmar, för dem som inte har provat golf förut och alla däremellan.

Tröjlös misshandlad på gym

En person har anmält att han blivit misshandlad på ett gym.fredag 16/8 9:30

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt