De spelar för Rosa Bandet

Många initiativ samlar nu in pengar till Rosa Bandet. Skolelever i Enköping ska ha en konsert för ändamålet onsdag den 17 oktober. – Det är för välgörenhet, säger Oliver Lennvall, elev på estetiska programmet.

  • Publicerad 11:05, 9 okt 2018

Prov inför publik

Onsdagen den 17 oktober, klockan 19.00 blir det konsert på Joar Blå med elever från Estetiska programmet och Sankt Iliansskolan. Det är för femte året i rad det anordnas en konsert av det här slaget. Det blir en blandad repertoar med ett 20-tal nummer. Ett 70-tal elever deltar.

– Det är integrerat i undervisningen och en redovisning av de kurser som eleverna går. Det ingår att uppträda inför publik, säger Marcus Dannvik, musiklärare på Westerlundska gymnasiet.

När Ena-Håbotidningen är på plats håller en ensemble från estetiska programmet på att repa in musikstycket "Red Baron" av Billy Cobham.

Eftersom oktober är månaden då Rosa Bandet gör sin insamling kommer allt överskott från konserten att gå till insamlingen för att finansiera forskning, sprida kunskap om cancer och bedriva påverkansarbete.

Varje år får drygt 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får närmare 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom – drygt 20 kvinnor insjuknar varje dag.

Många drabbas av bröstcancer

Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor, cirka 80 procent av fallen diagnostiseras efter 50 års ålder och färre än fem procent hos kvinnor under 40 år. Medianåldern för insjuknande är drygt 60 år. 

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Tack vare forskningens framsteg botas i dag cirka 80 procent av alla som drabbas av bröstcancer. 

Bröstcancer fortsätter att öka. Risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder är cirka 10 procent, det vill säga en av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer. 

Övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer.

Fysisk aktivitet minskar risken

Stora befolkningsstudier visar att 30 procent av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. Det betyder inte att den som lever hälsosamt inte kan drabbas av cancer – men genom medvetna val kan var och en minska sin risk.

Genom att inte röka, vara försiktig i solen, avstå alkohol eller dricka måttligt, vardagsmotionera, äta en hälsosam kost och hålla en sund vikt genom livet, minskar du risken att drabbas av cancer i framtiden. Att röra på sig minst 30 minuter de flesta dagar i livet minskar risken för cancer.

Inte bara bröstcancer

Pengarna som samlas in under Rosa Bandet kampanjen är inte, som många tror, öronmärkta för just bröstcancerforskning. Pengarna går till den ideella föreningen Cancerfonden som arbetar för att bekämpa alla typer av cancersjukdomar, inte bara bröstcancer.

En patientorganisation som är helt inriktad på bröstcancer har därför riktat kritik mot att kampanjen är vilseledande.

Blåljus: Inbrott och bilstölder

Nyheter Stölder, stölder. Så trist – men ibland kan de faktiskt förhindras. Som när en rådig granne ingrep under natten mot måndagen.måndag 24/6 9:59