Trafik. Det blir förmodligen en ny entreprenör som driver Roslagsbanan 2021. Foto: Mikael Andersson

De vann upphandlingen om Roslagsbanan

Det fransk-tyska kollektivtrafikbolaget Transdev har vunnit ännu en upphandling om Stockholms kollektivtrafik. Den här gången tar man över Roslagsbanan. Även personalen får förmodligen flytta med till en ny arbetsgivare.

  • Publicerad 17:06, 14 maj 2020

Det kommer innebära en liten förändring för resenärerna.

Det blir sannolikt byte av entreprenör på Roslagsbanan till 2021. Transdev som i nuläget driver busstrafiken i bland annat Vallentuna har vunnit trafikförvaltningens upphandling och Arriva ser ut att få lämna över stafettpinnen efter att ha drivit trafiken i åtta år. De andra operatörerna i upphandlingen har fram till den 22 maj på sig att överklaga beslutet.

Nu ska norrortsbussarna omförhandlas

– Vi har bedömt att Transdev har lämnat det bästa anbudet. Sedan kan det hända att de andra begär en överprövning så inget är klart förrän avtalet är undertecknat, säger Claes Keisu, presskommunikatör på trafikförvaltningen. 

Det nya kontraktet ligger på tolv år och under den tiden kommer resenärerna att få se stora förändringar på Roslagsbanan. Dubbelspår, nya tågvagnar och tätare trafik är några av nyheterna, som skulle ha genomförts oavsett vilken entreprenör som sköter driften av tågen.

Den personal som i nuläget arbetar i verksamheten kommer på sikt att gå över till Transdev, enligt Thomas Charrier, presskommunikatör på Transdev. 

SL slänger ut Arriva från Norrort - men förlänger i Stockholm

– Vi tar över personalen som jobbar på Nobina och Arriva. Rent allmänt fungerar det så i kollektivtrafikbranschen, säger han. 

Mer information

Samtidigt planerar Transdev för en till trafiknyhet i Vallentuna, där man på flera håll vill införa anropsstyrd kollektivtrafik. Det innebär att man genom telefon eller en app kommer ha möjlighet att beställa sin skjuts från dörren, i områden där det råder sämre turtäthet. 

– Det kommer innebära en liten förändring för resenärerna, och vi kommer att lägga fokus på information. Mer detaljerade planer för hur den här trafiken ska utföras kommer SL att ta fram tillsammans med oss och berörda kommuner, säger Thomas Charrier. 

Det är linje 662, 663 samt 667 som kommer att kompletteras med anropsstyrd trafik. I nuläget trafikeras linjerna med bara några få turer på morgon och eftermiddag. I andra områden väntar större förändringar, enligt Claes Keisu. 

– Ett område nordväst om Vallentuna tätort planeras få anropsstyrd trafik helt och hållet.

Stäng av till december

Den 10 juni stängs Roslagsbanan av helt mellan Täby kyrkby och Kårsta för att linjen ska få sina efterlängtade dubbelspår. Därefter blir det ersättningstrafik som gäller fram till den 13 december

Redan nu påverkas trafiken nattetid mellan Vallentuna och Kårsta. Från och med måndagen den 18 maj trafikerar ersättningsbussar sträckan för den som vill åka vardagskvällar och vardagsnätter, från cirka klockan 20.45, måndag till torsdag. Det pågår hela vägen fram till avstängningen 10 juni.

Ersättningsbussar börjar gå från Danderyds sjukhus den 10 juni, och den 11 juni startar ersättningsbussarna från Täby kyrkby.

Dessutom stängs Österskärslinjen ner under vissa perioder för arbeten relaterade till upprustningen. Redan 21–23 maj stängs sträckan Åkersberga–Österskär. Den 6–15 augusti sker nästa nedstängning mellan Åkers Runö och Österskär.

Här blir det anropsstyrd kollektivtrafik i Vallentuna

Ringlinje 662 mot Markim och Orkesta, ringlinje 663 mot Lindö, Gällstaberg och Säby samt linje 667 som går mellan mellan Stora Karby och Gillinge.

Området som helt planeras få anropsstyrd kollektivtrafik är västra till nordvästra Vallentuna. Området sträcker sig längs med kommungränsen sig från Kragsta upp till Vaxtuna, Orkesta och in mot Markim, utan att innefatta Lindholmen.

Stockholm Direkt