På gång. Både kedjehus, radhus och friliggande villor planeras byggas i Viksjö de kommande åren. Foto: OBOS

De vill koppla samman Viksjö med nya bostäder

De kommande åren ska nya bostäder byggas i Viksjö. Fyra bostadsbolag börjar nu smida på planerna hur området ska utvecklas i framtiden.

  • Publicerad 10:29, 7 aug 2020

Vid den nedgrävda kraftledningen i Viksjö planerar kommunen för nya bostäder. Den 1 juni i år fick fyra bostadsbolag markanvisning, och två av dem är OBOS Sverige och OBOS Kärnhem som kommer bygga i både den södra och den norra delen av området.

Bolagen har nu i uppgift att ta fram varsin detaljplan, och förhandla med kommunen om marköverlåtelseavtal.

OBOS planerar att bygga ett 50-tal bostäder, både radhus, kedjehus och friliggande villor. Bostäderna ska byggas i trä för att kunna uppnå Järfälla kommuns miljökrav.

Vill utveckla parkmiljön

Bolaget har också föreslagit en ny bilväg in från Hummelmoravägen, och planen är att de nya bostäderna ska sammankopplas till den befintliga bebyggelsen vid Skulpturvägen genom en gång- och cykelväg. Målet enligt företaget är att utveckla park- och naturmiljön samt bygga en ny lekplats.

– Genom att placera nya tomter med buffert mot befintliga, och genom att med hjälp av grönytor markera gränser mellan publikt och privat, så tror vi på en miljö där alla ska trivas bra i grannskapet, säger Martin Ivarsson, affärsutvecklare på OBOS Sverige, i ett pressmeddelande.

Däremot kommer det dröja innan bostäderna är färdiga, och själva säljstarten är beräknad till tidigast 2023.

– Nu påbörjar vi arbetet tillsammans med kommunen för att ta fram en detaljplan – en process som tar ungefär två år. Vi har många idéer om hur området kan utvecklas framöver, och utöver det självklara såsom utbyggd infrastruktur handlar det också mycket om ytor för både grön och social hållbarhet, säger Martin Ivarsson.

Kraftledning

Fram till för några år sedan löpte en kraftledning genom hela västra delen av Järfälla. Från Hässelby, genom Viksjö och västra Jakobsberg upp till E18 i höjd med Kallhäll.

2017 började arbetet med att gräva ner kraftledningen, ett arbete som blev klart 2019, och kommunen utreder möjligheten att bygga bostäder på några platser där kraftledningen gått, och först ut är Viksjö.