Essingeleden. Det behövs fler motorleder i Sverige anser KAK. Foto: Mikael Andersson

DEBATT. Kungliga Automobil Klubben: "Nya Slussen hindrar framkomligheten"

Stockholm måste kämpa för fler motorvägar, snarast bygge en ringled och tänka om kring Nya Slussen. Det skriver Anders Ydsted och Per Björkman från Kungliga Automobil Klubben.

  • Publicerad 05:00, 19 jan 2016

"Såhär starten på nya året är det tid att summera året som gått och kanske kosta på oss önskningar inför 2016. Många svenskar ger sig också ut på vägarna för att hälsa på släkt och vänner i samband med högtidshelgerna. De allra flesta resor som görs i vårt land går på väg och nio av tio med bil. Därför är bilen en förutsättning för människors mobilitet. Bilen är helt enkelt en frihetsmaskin. Att skapa goda förutsättningar för framtidens bilism är nödvändigt om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta och hävda sig i den internationella konkurrensen med andra storstäder.

I debatten om framtidens infrastrukturplanering hörs ofta röster om att bilens storhetstid är förbi och att bilismen nu måste ge utrymme åt andra trafikslag. Inget kunde vara mer fel. 2015 kommer att gå till historien som ett år då antalet bilar fortsatte att växa. I Stockholms län ökade antalet nyregistrerade bilar med 18 procent under perioden januari till oktober 2015. Samtidigt blir bilarna miljövänligare, tystare och säkrare. Politiker och beslutsfattare i Stockholmsregionen måste möta det behov som finns och planera för ökat resande av alla slag. KAK vill därför lista ett antal önskningar som bör vara vägledande när viktiga beslut fattas under 2016.

Önskelista:

Goda kommunikationer med övriga delar av landet är nödvändigt om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att fungera som en tillväxtmotor i landet. Därför måste förbindelserna med andra stora städer i landet byggas ut till motorvägar. Hela sträckan över Jönköping till Göteborg och delarna av E4:an mellan Malmö och Stockholm som inte är motorväg måste byggas ut snarast.

Smartare trafikplanering för ökad mobilitet i Stockholm måste till. Istället för att hindra trafiken måste mer yta frigöras genom effektivare parkeringslösningar i exempelvis parkeringshus. System för att mer distributionstrafik ska kunna göras nattetid bör hittas. Effektivare planering av vägbyggen måste göras.

Nya slussen är ett exempel på trafikplanering som hindrar framkomligheten. Den t-korsning som planerats är inte någon optimal lösning. Den kommer att öka restiden för både bilar, bussar och cyklar. Här måste politikerna i Stockholm tänka om.

Byggnationen av förbifart Stockholm måste fortsätta. Kringleder fyller en viktig funktion, då en del transporter kan ta denna väg istället för att åka in i Stockholm. Det ökar den sammantagna framkomligheten för alla.

Antalet körkort ökar, men många unga väljer eller har inte möjlighet att ta körkort förrän senare i livet. Samtidigt är det många jobb som kräver körkort. Därför bör samhället underlätta för fler ungdomar att ta körkort. En möjlig väg vore att låta körkortsstudier blir CSN-grundande.

Framtiden kommer att ställa större krav på mer resande av alla slag. Därför önskar vi oss ett paket av ökad framkomlighet. De städer som ser till att investera och planera för infrastruktur kommer att stå som vinnare i framtiden. Det vore ett gott nyårslöfte från politiker och beslutfattare att arbeta i den inriktningen.