SNABBARE IN I SKOLAN. Moderaterna vill att Stockholm satsar mer på att snabbt få ut ensamkommande flyktingbarn i skolan. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: Andreas Enbuske

DEBATT. Moderaterna: ”Stärk insatserna för ensamkommande flyktingbarn”

Moderaterna gör som Folkpartiet tidigare gjort och föreslår mer resurser till mottagandet av flyktingbarn. Anna König Jerlmyr (M) föreslår bland annat att rätten till skola ska erbjudas inom två veckor.

  • Publicerad 09:46, 23 nov 2015

I Migrationsverket senaste prognos väntas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. Sedan 1 oktober har Stockholm stad tagit emot och ordnat tillfälligt boende för över 1 500 ensamkommande barn.

Idag ser vi att arbetslösheten för utrikes födda är högre än inrikes födda, det är inte bara en förlust för den enskilde utan även en förlust för hela samhället. Vi kan inte blunda för det långsiktiga perspektivet för de ensamkommande barn och unga som kommer. Vi måste redan nu stärka insatserna för de som kommer att vara en del av vårt framtida samhälle. Människor som söker sig till Sverige har tagit sig tusentals mil för att undkomma krig och konflikt. Då kan de inte mötas av passivitet när de väl fått skydd. Sverige ska vara ett land med höga förväntningar, också på de nyanlända.

Ensamkommande barn och unga omfattas av kommunens ansvar och bör vara av högsta prioritet. Istället fokuserar den rödgrönrosa majoriteten att prioritera miljoner till transitboenden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar miljoner på de som inte söker asyl i Stockholm eller som vistas olovligen i kommunen. Det är tyvärr tydligt att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm brister i sitt politiska ledarskap och har inte förmåga att prioritera.

Moderaternas föreslår i sitt budgetförslag för Stockholm år 2016, till skillnad från den rödgrönrosa majoriteten, en rad reformer för att stärka stadens mottagnings- och integrationsarbete för ensamkommande barn och unga:

Centralisera mottagandet. Ett mer centralt samordnat ansvar skulle säkerställa ett tryggt mottagande och fördelningen skulle bli jämnare i stadens stadsdelar. Flera stadsdelar larmar idag om bristen på resurser för mottagandet av ensamkommande barn och att socialsekreterarna inte hinner utreda boenden för de ensamkommande, vilket strider mot stadens riktlinjer.

Snabba vägar till skolgång i hela staden. Vi vill lyfta utbildningsansvaret från den enskilda skolan till utbildningsnämnden centralt. Rätten till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor. På så sätt får de ensamkommande barn och unga möjlighet att gå i en skola med färre nyanlända elever och därmed snabbare och bättre kunskapsinhämtning. Alla kommunala skolor ska få uppdraget att kunna ta emot ensamkommande.

Uppsökande arbete för ensamkommande i riskzon. Vi anser att fler socialsekreterare ute i fält behövs som en del i arbetet för ett tryggt mottagande och för att stärka det akuta mottagandet. Socialsekreterarna ska även i samverkan med polisen stärka arbetet med ensamkommande barn som vistas i riskabla miljöer eller som försvinner.

Integrationspakt Stockholm. Vi initierade under förra mandatperioden ett samarbete med näringslivet där företag erbjuder sommarjobb, praktik och mentorer. Nu vill vi gå vidare där vi uppmanar företag att samarbeta kring jobb, förebilder och andra insatser som behövs för att korta tiden för etableringen för de ensamkommande som nu kommer till Stockholm.

Människor med olika bakgrund från olika delar av världen berikar och stärker Stockholm som internationell storstad. Men om staden inte förmår att ta krafttag för att möta den nuvarande flyktingkrisen, riskerar alltför många av de ensamkommande hamna i ett långvarigt utanförskap. Vi Moderater är övertygade om att Stockholm kan mer, och att det redan idag går att genomföra kraftfulla åtgärder för att ge de ensamkommande barnen den bästa möjliga starten i deras nya land.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.