För öppenhet. Moderaternas Ole-Jörgen Persson anser att Stockholms stad måste göra mer för att stoppa hedersförtryck. Foto: Mostphotos

DEBATT. Persson (M): ” Stockholms förorter ska inte vara en plats för hederskultur”

Det är inte okej att tjejer i Stockholms förorter förvägras att ha killkompisar och på flera andra sätt kontrolleras av manliga släktingar och föräldrar, skriver Ole-Jörgen Persson (M).

  • Publicerad 09:24, 25 jan 2016

”I en enkätundersökning från föreningen ”Varken hora eller kuvad” om förtrycket i Stockholms förorter uppger 83 procent av tjejerna i studien att de inte får  ha killkompisar, 73 procent får inte inleda kärleksrelationer innan de gifter sig och 28 procent uppger att de upplevt att de kontrolleras ”mycket hårt” av sina manliga släktingar och föräldrar.
 
I en av världens mest liberala städer är detta fullständigt oacceptabelt. Stockholm ska vara en stad för alla, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Tyvärr ser vi idag att en stor andel tjejer – och pojkar - med utländsk bakgrund i Stockholms olika förorter lever och uppfostras i en patriarkal kultur. Indikationerna är många och kommer inte enbart via den här enkäten. Många kvinnor i bl.a. Husby, Tensta och Rinkeby upplever ett systematiskt förtryck och kontroll från sina manliga släktingar eller av religiösa ledare.
 
Från min egen stadsdel – Tensta – hör vi dagligen om flickor som inte får gå till den lokala fritidsgården eller delta i fritidsaktiviteter. Det hämmar flickorna i deras utveckling och gör att blir inlåsta i ett livsvarigt utanförskap.
 
Alldeles för länge har vi sett farosignalerna men inte tagit de på tillräckligt stort allvar. Det är nu dags att politiker från höger till vänster ser förtrycket och agerar politiskt för att sätta stopp för detta. Vi Moderater föreslår att:
 
Introduktionen till det svenska samhället måste bli bättre som ett första steg. Undervisning om de normer och värderingar som vårt liberala samhälle vilar på måste vara en större – och obligatorisk – del av SFI-undervisningen.
 
För det andra måste vi arbeta tydligt och målinriktad i såväl förskolan som skolan. En viktig del är att fler elever med utländsk bakgrund ska uppmuntras till att nyttja det fria skolvalet. En viktig del är att undervisningen i skolorna i ytterstaden särskilt måste undervisa pojkarna i normer och värderingar som grundar sig på liberala principer och flickors självklara rätt att själv få välja inriktningen på  sina liv.
 
För det tredje måste staden rikta sitt arbete mot de religiösa samfunden och de etniska organisationer som är verksamma i förorten. En del av kriterierna för att exempelvis kunna få ekonomiskt stöd eller stöd i form av lokaler från staden ska vara att föreningarna arbetar med jämställdhet och demokrati. Föreningar som inte arbetar med detta, eller som upplåter en plattform åt religiösa ledare som predikar en patriarkal kultur eller värderingsnorm, ska heller inte kunna få verksamhetsbidrag från staden. Det är nämligen inte stadens uppgift att via skattemedel subventionera förtryck av kvinnor, unga tjejer eller HBTQ-personer.
 
För det fjärde måste såväl polis som socialtjänst bli bättre på att upptäcka människor som lever i en hederskultur. Kompetensen måste öka och frågan måste tas på allvar hos både polis och socialtjänst .Bättre möjligheter till skyddade boenden är en viktig del i detta.
 
Stockholms förorter ska inte vara en plats där hederskulturen får leva utan att samhället säger ifrån. Även i förorten är det svenska lagar och regler – och de normer och värderingar som annars präglar det svenska samhället – som ska följas. En grundläggande pelare i detta är just att människor oberoende av kön ska ha samma rättigheter och möjligheter att kunna leva, växa och bli de människor de vill vara.
 
Det får vi aldrig vika ifrån.”
 

 
 

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

StockholmDirekt Comment Policy

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Please read our Comment Policy before commenting.