Överklagar. De socialdemokratiska oppositionsråden Janne Boman (S) och Agneta Lundahl Dahlström (S) överklagar fullmäktiges beslut om tiggeriförbud i kommunen. Foto: Socialdemokraterna i Täby

DEBATT: "Täbys tiggeriförbud är inhumant"

"Tiggarna försvinner ur Täbybornas åsyn, men deras liv har inte förbättras. Vi kan inte nöja oss med det", skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman efter fullmäktiges beslut i veckan om att inför tiggeriförbud i Täby.

  • Publicerad 11:53, 9 okt 2019

På måndagskvällen blev det klart, tyvärr. Täby beslutar att införa tiggeriförbud.

Vi är självklart upprörda över ett inhumant och juridiskt inkorrekt beslut, men vill också påpeka att beslutsunderlaget är synnerligen undermåligt.

Av de remissinstanser som tillfrågats har, förutom polismyndigheten, endast tre brytt sig om att svara; en fastighetsägare, en brf-ordförande, en företagare. (Kan tolkas som en signal om hur ointressanta tiggarna egentligen är för Täbys invånare…)

Inte prio

Polisen säger ok till ett förbud, men prioriterar inte frågan, de övriga bekymrar sig mest om nedskräpning. Polisen har heller inte fått in några störningsanmälningar.

M och KD, och därtill SD, har alltså väldigt litet fakta att luta sig mot. Endast ett diffust refererande till ”folk som klagat”. Ingen har bemödat sig om en konsekvensanalys, vilket borde vara kutym vid varje viktigt politiskt beslut. En analys av vad som sker; vad blir följderna för den utsatta grupp som det handlar om och hur ska ordningsstadgan efterföljas?

Tiggarna i Täby försvinner nu ur vår åsyn – vilket kanske var själva poängen? Men deras liv har inte förbättrats, de är bara fattiga någon annanstans.Vi kan inte nöja oss med det. Vi överklagar till högre instans.

Stockholm Direkt