Delad bild om krisen i Huddinges förskolor

Oppositionen: Förskolan är underfinansierad! Den styrande koalitionen: Vi lägger mer på förskolan än andra kommuner! Bilden av Huddinges förskolekris skiljer sig beroende på vilket politiskt läger man lyssnar på. Här är fakta om den kommunala förskolan.

  • Publicerad 13:59, 27 apr 2018

Föräldrar och förskolans personal och chefer har den senaste tiden offentligt kritiserat de sparkrav som den politiska majoriteten har röstat igenom. Bland annat riskerar barngrupperna bli större när förskoleenheterna pressas att klara budgetmålen. Samtidigt måste enheterna bli mer restriktiva med att ta in vikarier.

Oppositionspartierna har därför gått ut och krävt mer pengar till förskolorna.

Men under måndagens kommunfullmäktige lyfte flera politiker från den styrande koalitionen att Huddinge faktiskt lägger mer pengar än den genomsnittliga Stockholmskommunen. Det stämmer. Huddinge lägger 148 300 kronor per barn och år, vilket är knappt 3000 kronor mer än länssnittet. Om man tittar på endast personalkostnaden per barn ligger Huddinge precis under Stockholmssnittet.

– Vi är beredda att diskutera hur vi kan prioritera förskolan ytterligare. Men vi måste också våga ta diskussionen om hur vi använder pengarna i förskolan idag. Vi har faktiskt större satsningar på förskolan än de flesta andra kommuner, sade kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) inför kommunfullmäktige.

– Underfinansieringen i förskolan innebär att personalen går på knäna. Vi får larmrapporter från föräldrar, personal, vi kan läsa det i tidningen. Därför är det en viktig politisk markering att säga att vi inte tycker att måluppfyllelsen för förskolan är godtagbar, svarade Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

Barngrupperna

Färsk statistik från Skolverket visar att barngrupperna i den kommunala förskolan faktiskt har blivit mindre de senaste åren. Antalet barn per lärare har också minskat. Barngrupperna är dock fortfarande större i Huddinge (16,9 barn per avdelning) än i Stockholms län (15,8 barn per avdelning).

Skolverket rekommenderar mellan 9 och 15 barn på avdelningar för 4–5-åriga barn och 6 till 12 barn på avdelningar för yngre barn.

Barngrupperna riskerar att återigen bli större med sparkraven som förskolorna står inför.

Vart går pengarna?

Det faktum att Huddinge lägger mer pengar på förskolan än många andra kommuner behöver heller inte betyda att pengarna används på rätt sätt.

– Det är det som är utmaningen. Att se till att de används på bästa sätt är kanske den allra viktigaste delen i handlingsplanen som vi genomför nu. Vi ser över alla delar, så att så mycket som möjligt kommer ut till förskolegrupperna, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

Är det rätt att dra ner ute på enheterna?

– Det handlar inte bara om saker man gör ute på enheterna. Väldigt mycket handlar om att få en bättre organisation och det görs förändringar även på central nivå.

Lärarförbundet i Huddinge menar att förskolebudgeten är felbudgeterad, bland annat eftersom kommunen inte har skjutit till tillräckligt mycket pengar för att täcka löneökningarna. I en färsk rapport om situationen i Huddinges förskolor slår fackförbundet fast att enheterna inte lyckas bedriva en pedagogisk verksamhet i enlighet med skollagen. För stora barngrupper och brist på pedagogisk planeringstid är två problemområden som pekas ut.

Fakta om kommunala förskolan

(Siffror i parentes är snittet i Stockholms län)

Andel förskolelärare med lärarlegitimation: 29 procent (30 procent)

Andel årsarbetare utan utbildning för arbete med barn: 37 procent (39 procent)

Antal barn per avdelning: 16,9 (15,8)

Antal barn per avdelning för 4–5-åringar: 18,9 (17,2)

Antal barn per årsarbetare: 5,1 (5,2)

Kostnad per elev och år 2016: 148 300 (145 600)

Källa: Skolverket

Visa merVisa mindre