Beslut. Snart kan det vara tiggeriförbud i Täby. Det vill i alla fall M och KD som lagt fram förslaget. Foto: Mikael Andersson

Delade meningar i Täby om ett tiggeriförbud

I höst kommer Täby att fatta beslut om att förbjuda tiggeri på vissa platser. Bland annat kommer det att omfatta förbud mot att samla in pant och åtevinning. Och frågan delar Täbyborna.

  • Publicerad 16:37, 30 aug 2019

Som TäbyDirekt tidigare skrivit om så vill M och KD införa ett tiggeriförbud på vissa platser runt om i Täby. I veckan har debatten blommat upp igen efter en artikel i Dagens Nyheter, främst på sociala medier.

Förslaget ska upp för beslut under hösten, och i början av sommaren fick kommundirektören i Täby i uppdrag att utreda möjligheterna för ett kommande förbud.

– Vi håller fortfarande på att utreda förslaget, vi hoppas att förslaget blir verklighet innan årsskiftet, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget från M och KD är en ändring i kommunens ordningsföreskrifter, och det ska gälla både aktivt, alltså när du går fram och ber om pengar, och passivt tiggeri, när personen sitter stilla och tigger.

Förutom pengar vill kommunen även se ett förbud på insamling av återvinningsavfall och pantburkar vid kommunens återvinningscentraler.

Förbudet ska även gälla utanför vissa butiker och vid vissa parkeringar, förutom återvinnings- och pantstationer.

– Det är där vi har sett att det finns ett problem, bland annat i Arninge. Vi har fått in vittnesmål från Täbybor och polisen, fastighetsägare och handlare har även de upplevt ett problem, säger han.

Trygg. Leif, som inte vill ha med sitt efternamn, känner sig inte otrygg när han är vid återvinningen i Täby. Foto: Mikael Andersson

Men frågan delar Täbyborna.

Enligt Maria Ankersjö och Catarina Martinsson som båda arbetar i Täby är det svårt att veta på rak arm var man ställer sig i frågan.

– Jag är kluven, det är svårt att veta vad man ska göra åt situationen, personer som tigger är i en utsatt situation, säger Maria Ankersjö.

– Jag är inte för ett förbud just nu men det är ingen lätt fråga, säger Catarina Martinsson.

Täbybon Agnetha Liljegren tycker att ett lokalt förbud är bra men vill även att frågan lyfts mer på riksnivå.

– Det är känsligt, med det är inget liv att sitta och tigga. Jag är för ett förbud. Man borde hjälpa dem i deras hemländer. Jag tror det behövs krav på de personerna som tigger, men främst på deras hemländer, säger hon.

Täbybon Leif, som inte vill ha med sitt efternamn, har precis lämnat sin återvinning i Arninge.

Svår fråga. Maria Ankersjö och Catarina Martinsson jobbar i Täby och tycker att det är en svår fråga med tiggeriförbudet. Foto: Mikael Andersson

Han säger att han inte känner sig otrygg när han pantar eller återvinner och tror inte ett förbud är rätt lösning.

– Nej, inte otrygg. Jag kan känna mig generad då man går förbi någon som tigger och inte kan hjälpa dem. Jag kan bara svara för mig själv och otrygg är jag inte här, säger han.

Något som Patrik Karlsson håller med om.

– Det är befängt. Vettigt vore om man satsar på att hjälpa dem att integreras in i arbetslivet, säger han.

På politisk nivå råder det även delade meningar. Alliansen i Täby är inte överens i frågan, och Centerpartiet och Liberalerna ställer sig inte bakom förslaget från M och KD.

Om ni inför ett förbud på vissa platser, tror ni inte att de som tigger kommer att tigga på andra platser där det är lagligt i kommun?

– Om det visar sig att att det blir ett trygghetsproblem på andra platser får vi göra en ny bedömning. Moderaterna är för ett nationellt förbud bland annat av den anledningen, säger Erik Andersson.

Nu ska förslaget prövas av länsstyrelsen innan de kan träda i kraft. Utredningen och förslag till beslut ska redovisas i kommunstyrelsen i september 2019. Om förslaget träder i kraft införs en tiggeriparagraf till Täbys lokala ordningsföreskrifter.

Integration. Patrik Karlsson är emot ett tiggeriförbud i Täby. "Vettigt vore om man satsar på att hjälpa dem att integreras in i arbetslivet", säger han. Foto: Mikael Andersson

Stockholm Direkt