Upprörda grannar. ”Det började med trafikproblem, sedan eskalerade det”, säger en av de närboende. Foto: Linda Lundberg

Den gröna utsikten byttes mot jordvall

För boende på Skogshuggarvägen i Kvarnnibble förvandlades utsikten utanför husen från grönområde till en hög jordvall, containrar och asfalt.

  • Publicerad 11:29, 17 maj 2019

Under senhösten rullade långtradare in på fastigheten Kvarnnibble 3:14 i Håbo Tibble. Ett transportföretag avsåg att använda marken som ett mellanlager och snart stod containrar dubbelstaplade, en jordvall som angränsar vissa tomter mäter upp till nära tre meter, och 200 ton fräst asfalt täcker framsidan mot Håbo Häradsväg.

Vad som tidigare var grönyta, fullt av djurliv som jättesalamandrar, små salamandrar och grodor är nu 2 000 kvadratmeter schaktmassa.

– Det började med trafikproblemen. Bilar kan komma i 100 kilometer i timmen uppför backen på Håbo Häradsväg där det i dag är 70. Där skulle långtradare med släp in och ut precis efter backkrönet – och det tar tid. Det kändes superläskigt och därför reagerade jag. Sedan eskalerade det och jag fick höra mer från grannarna, säger en granne på andra sidan vägen.

Fann miljöfarligt avfall

En annan granne har upptäckt skivor som ser ut som eternit bland jordmassorna som utgör vallen, samt avloppsrör och vattenslangar.

– Eternit innehåller asbest och är starkt cancerframkallande. Det här är öken. Vi byggde här för att komma ut på landet, inte till ett industriområde. Det här var ett fint grönområde som nu försvann.

Men jordmassorna är inget som transportföretaget har kört dit utan det är jord, sly, ris och sten från tomten som var igenvuxen innan, menar vd:n som driver bolaget.

– Vi har inte kört dit ett enda gruskorn förutom fräsmassorna för att få en hård gårdsplan, och vallen gjorde vi i samråd med grannarna efter att vi frågat hur de ville ha det. Vallen är för dem. Vi har egentligen inte gjort något fel. Grannarna har använt marken som sitt strövområde och när fastighetsägaren tillät förändringar blev de stormtokiga.

Beslut om förbud i februari

Den första anmälningen kom in till kommunen den 5 februari 2019, och den 21 februari tog Bygg- och miljönämnden beslut om förbud mot fortsatt verksamhet på fastigheten.

– Jag tog bort alla företagsgrejer direkt. Containrarna som står kvar ska också bort. Det var först tänkt att de skulle stå mot skogen på andra sidan, men en berörd granne ville att de skulle skymma sikten för deras hundar. Ett sämre alternativ för oss men även där fick de som de ville.

Blåljus: Kört utan körkort så mycket att polis tog bilen

En man i 50-årsåldern har flera gånger åkt fast när han kört bil trots att han inte har körkort. När han gjorde det igen på fredagen tog polisen hans bil i beslag.lördag 14/9 10:42

Lars från Bålsta utslagen i Årets Kock

Nej, det blev ingen fullträff för Lars Niklasson den här gången heller. Bålstasonen nådde inte finalen i Årets kock.fredag 13/9 7:00

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt