Sedan 2013 har marken där föreningen Fratia ville bygga en rumänsk-ortodox kyrka och samlingslokaler stått uppgrävd. Nu har marken blivit stadens igen och ska återställas. Men vad som händer i framtiden är ännu oklart. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus

Det händer nu med "Bredängs skamfläck"

Kulturhus, kolonilotter, Nobel Center. Ja, det finns gott om idéer på vad som skulle kunna ersätta det havererade kyrkobygget mitt i Bredäng. Men vad kan bli verklighet? Vi försöker reda ut det.

  • Publicerad 16:38, 19 mar 2019

I veckan blev det klart att det inte kommer bli någon rumänsk-ortodox kyrka på den sedan sex år tillbaka uppgrävda tomten i Bredäng. Föreningen saknar pengarna och nu har tomträtten återigen blivit stadens. Men vad ska hända med den?

Klart: Kyrkogropen blir stadens igen

– Det vi kan säga med säkerhet är att vi nu ska få tag på en entreprenör som ska rensa upp platsen och göra den till en trevlig och öppen plats som går att använda av allmänheten igen, säger Nina Morling, enhetschef på exploateringskontoret.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Exakt när det kan ske beror på om tjänsten behöver upphandlas eller om det finns utrymme för den i någon av stadens andra avtal. Men det ska ske så snabbt som möjligt, enligt Morling.

Vad som händer därefter återstår att se.

– Det finns många olika tankar och vi har haft flera intressenter som har hört av sig om olika saker. Det kommer att byggas någonting på platsen, men vi har inte påbörjat några skarpa diskussioner innan vi vetat att marken faktiskt skulle bli vår igen, säger Nina Morling.

Många idéer

Idéerna kring vad platsen kan användas till har varit många under åren som platsen stått inhängnad och uppgrävd. Kolonilotter, kulturhus och nu senast ett Nobel Center är bara några av dem.

Hur mycket kommer Bredängsborna få vara med och påverka vad som händer med platsen?

– Närboende är alltid involverade under planprocesser, i till exempel samråd. Nu måste vi titta på vad det finns för behov i Bredäng. Det här är en central och bra plats i Bredäng och vi ska använda den så effektivt som möjligt. Självklart är vi intresserade av vad medborgarna tycker, men det handlar också om vad det finns för intressenter och vad de vill göra på platsen, säger Nina Morling.

Inga "galna planer"

Johan Kling (C), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd och själv Bredängsbo, säger att det ska bli skönt att något äntligen görs åt Bredängs "skamfläck". Stadsdelen ska vara med i diskussionerna med exploateringskontoret och stadsledningen om vad marken ska användas till.

– På sikt vill vi involvera Bredängsborna och försöka fånga upp de idéer som finns innan vi bestämmer något. Men det viktigaste är att vi inte springer iväg med galna planer utan gör en analys av vad som är rimligt och mest till gagn för Bredäng. Ska kommunala pengar användas ska varje krona vägas på guldvåg, säger han.

Bredängsbor: Bygg Nobel Center i "gropen"