Stockholms kommunfullmäktige sammanträder i Rådsalen i Stadshuset. Foto: Andreas Jennische

Rapport från Stockholms kommunfullmäktige – det här beslutades på senaste mötet

Det var ett ovanligt fattigt möte i kommunfullmäktige på måndagen sett till antalet nya beslutsärenden. Men debatten var livlig som vanligt. Här är en snabbgenomgång av besluten.

  • Publicerad 22:01, 4 apr 2016

Det tyngsta ärendet var det som också upptog mest debattminuter: Stockholms nya miljöprogram. Ett styrdokument som slår fast sex övergripande miljömål som nu gäller alla stadens nämnder, förvaltningar och bolag:

1. Hållbar energianvändning.

2. Miljöanpassade transporter.

3. Hållbar mark- och vattenanvändning.

4. Resurseffektiva kretslopp.

5. Giftfritt Stockholm.

6. Sund inomhusmiljö.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) var mycket nöjd när beslutet skulle fattas.

– Det här är första gången ett miljöprogram genomsyrar alla stadens verksamheter, sa hon.

Färre bilar

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) pekade på behovet av att öka andelen kollektivtrafikanter, cyklister och gångtrafikanter.

– För att vi ska klara utmaningarna med klimatet måste vi minska biltrafiken. Det är en knepig uppgift i en stad som till stora delar är byggd för biltrafik, säger Helldén (MP)

Den borgerliga alliansen stödjer stora delar av miljöprogrammet men hade flera invändningar och lade en gemensam reservation. Bland annat efterlyste alliansen tydligare beskrivningar av hur programmet ska finansieras. Alliansen ville också tydligare målbeskrivningar på ett antal områden. Bland annat när det gäller ekologisk mat, laddstolpar och återvinning av matavfall.

FINANSBORGARRÅDET KARIN WANNGÅRD (S) PRESSADES PÅ OM MODULHUSEN FÖR NYANLÄNDA UNDER FRÅGESTUNDEN

Det här beslutades också

Ja till utvärdering av feriejobb för unga. Trots att det hela gällde en rapport som ska läggas till handlingarna blev det en polemisk, och klassisk, debatt. Vem har den bästa stratgein för sommarjobb? Det lag som satsar mest kommunala pengar eller det lag som är bäst på att skapa samarbete med näringslivet? De rödgrönrosa tog gärna upp att rapporten visar att 61 procent av de 15 852 stycken 16-19-åringar som sökte ett sommarjobb genom staden 2015 fick ett jobb. Den borgerliga alliansen ville hellre tala om att drygt var femte som fått ett jobb uppgett att de inte lärt sig något nytt.

Den politiska vilden Rickard Wall (-) gick upp i talarstolen och tog strid mot själva rapporten. Den var så dåligt utförd, tyckte han, att han krävde avslag på alltihop. Dessutom krävde han votering. Han förlorade med siffrorna 2 mot 96.

Ja till rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service för funktionshindade.

Andrea Ström (M) ville görna få igång en debatt om att de verkställda besluten beror på resursbrist men det blev inte mycket mer än en replik från Åsa Lindhagen (MP). Även om antalet ej verkställda beslut ökat något på senare tid är det inom det normala, sa Lindhagen. Orsakerna är flera. Bland annat bristen på kontaktfamiljer.

Visa merVisa mindre

HÄR ÄR EN SAMMANSTÄLLNING AV DIREKTRAPPORTERINGEN VIA TWITTER