Planen. Just nu undersöker stadsdelen hur förvaltningens hus, ett stenkast från Älvsjö torg, kan utvecklas som mötesplats. Foto: Sacharias Källdén

Det här kan bli Älvsjös nya aktivitetshus

Efter år av löften och lösa planer – nu pekas förvaltningens hus vid Älvsjö station ut som platsen för stadsdelens nya aktivitetshus. Målet är att det öppnar redan i höst.

  • Publicerad 11:35, 5 mar 2020

Det är viktigt att Älvsjöborna har kvar den här platsen

Biblioteket, Ungdomens hus och medborgarkontoret ligger redan under ett och samma tak. Och när tjänstemännen som arbetar på Älvsjös stadsdelsförvaltning under våren flyttar till Telefonplan blir flera stora lokaler i huset på Älvsjö stationsgata lediga.

Det här öppnar för att tegelkåken, som ligger precis vid Älvsjö torg och stationen, kan bli Älvsjös nya mötesplats. Enligt stadsdelsdirektören Gunilla Davidsson är det här huvudspåret som man nu arbetar vidare med.

– Vi ska överväga hur den här fastigheten kan utvecklas så att den omfattar fler funktioner som riktar sig till medborgarna. Det kan vara för kultur, möteslokaler och annat, säger hon.

Planen är att stadsdelen ska se hur bottenvåningen och Ungdomens hus kan öppnas upp för fler. Till exempel skulle ungdomsgården kunna få en kulturscen som kan användas brett.

Hoppas på samarbeten

Stadsdelen hoppas också att de övre planen, där förvaltningens kontor ligger, ska hyras ut till någon annan kommunal verksamhet som kan ge liv till aktivitetshuset.

– Vi vill gärna få in en samarbetspartner som kan bidra till en service till Älvsjöborna och ge huset ett mervärde. Men vad det blir vet vi inte i nuläget, säger Gunilla Davidsson.

Vallöftet från (M): Kulturhus till Älvsjö

I somras fick Älvsjöborna tycka till om vad de vill att ett kulturhus ska innehålla. De flesta önskade en större scen för teater, stand up och konserter och ett kafé. Många ville också ha en plats för barnkultur och att Kulturskolan ska få egna lokaler i Älvsjö.

Men än så länge är alltså varken innehåll eller budget för mötesplatsen klar. Sammanslagningen av stadsförvaltningarna har gjort att arbetet har dragit ut på tiden.

Kan vara igång i höst

Hur stor del av huset som kan öppnas upp för Älvsjöborna är inte heller avgjort, men eftersom förvaltningen ska ha flyttat ut senast första juli räknar Gunilla Davidsson med att något nytt kan hända redan i höst.

– Det tror jag är rimligt. Någon form av verksamhet för medborgarna som är publik kan man absolut förvänta sig i höst, säger hon.

Johan Nilsson (M), som är ordförande i stadsdelsnämnden, som länge har utlovat ett kulturhus i någon form i Älvsjö, pratar nu istället allt oftare om ett aktivitetshus. Även om det inte finns ett formellt förslag ännu är han väldigt positiv till idén att utveckla förvaltningshuset.

– Huset har en strategisk och viktig placering. Det ligger mitt i byn, mitt på Älvsjö torg där det är liv och rörelse, men också en del otrygghet. Det är nära kommunikationer, välkänt och lättillgängligt. Det är viktigt att Älvsjöborna har kvar den här platsen, säger Johan Nilsson (M).

ENKÄT: Vad tycker du om planen på ett aktivitetshus på Älvsjö stationsgata?

Foto: Sacharias Källdén

Julia Rodes Martinez, 33, Älvsjöstaden med barnen Lola och Lucas:

– Här i Älvsjö finns ingenting så visst vore det bra med en mötesplats. Jag har själv två små barn så jag har knappt tid att gå på bio ens men det vore fint med en plats inomhus för barnen, gärna ett kafé med en lekyta. Öppna förskolan låg i huset tidigare och det älskade jag.

Foto: Sacharias Källdén

Lennart Räterlinck, 36, sociolog, Solberga:

– Som sociolog vet jag vilken betydelse mötesplatser kan ha så jag tycker att det vore jättebra. Jag bor i Solberga och kommer till biblioteket ibland för att sitta och läsa. Det vore spännande om man kunde få till poesiuppläsningar, teaterföreställningar och ett gräsrotskulturliv här i Älvsjö.

Foto: Sacharias Källdén

Iris Lindgren, 86, pensionär, Älvsjö villastad:

– Jag har bott i Älvsjö nästan hela livet och det här huset brukar jag kalla för tegelhögen. Jag tycker att det gamla stationshuset ska bli kulturhus istället. Det är mycket finare, ett kulturarv, men tyvärr har Trafikverket redan sålt det vidare. Jag är intresserad av musikverksamhet, går gärna på föredrag och konstutställningar.