KLAGOMÅL. Det är tydligt vad som retar upp SL:s resenärer mest. Foto: Mostphotos

Det här klagar vi mest på i SL-trafiken

Punktligheten hamnar i topp när det gäller resenärernas klagomål i SL-trafiken under 2018. Och det gäller i synnerhet pendeltågen. Men enligt trafiklandstingsrådet är det en bit kvar innan förseningarna väntas minska.

  • Publicerad 07:00, 1 feb 2019

Över 140 000 klagomål kom in till SL under förra året. Och inte helt oväntat gällde majoriteten av ärendena, eller närmare bestämt 70 610, punktligheten i trafiken.

Av dessa avsåg 26 573 förseningar och 42 282 helt utebliven trafik. I 3 000 av fallen klagade resenärerna också på att trafiken var för tidig.

Det visar siffror som SL har tagit fram åt StockholmDirekt.

Bland entreprenörerna är det MTR pendeltåg som ligger i topp med 54 402 av klagomålen. Därefter kommer  Arriva med 19 420 följt av Keolis med 16 592 missnöjesanmälningar.

Klagomål som gällde MTR:s drift av tunnelbanan uppgick till 13 229.

"Värsta perioden på tio år"

Enligt Stockholms trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) går det att dra en tydlig slutsats.

– Förra året var ett riktigt eländigt år i pendeltågstrafiken. Trafikstörningsmässigt var det den värsta perioden på tio år, och det finns många skäl till det. Men det mesta går att spåra till att det var mycket problem med järnvägen, spåren, växlarna, trafikinformationen och annat som Trafikverket ansvara för. Det påverkade i sin tur punktligheten och resenärernas syn på punktlighet, säger Kristoffer Tamsons.

SL kräver staten på miljoner för pendelhaveri

SL har sjösatt flera satsningar för att försöka stävja pendeltågsförseningarna. Bland annat inleddes förra året ett samarbete med Trafikverket för att försöka identifiera kritiska växlar och punkter för att snabbare kunna förebygga och åtgärda fel och brister i spårtrafiken.

Men enligt Kristoffer Tamsons räcker inte det.

"Spelar ingen roll"

– Det spelar ingen roll hur mycket vi satsar och bygger ut trafiken om inte de som är ansvariga, i det här fallet staten, tar sitt ansvar och får ordning på underhållet och de återkommande problem som de rår över. Mer måste göras, både för att få järnvägen att fungera bättre, men också för att det ska bli bättre trafikinformation till resenärerna, säger han.

– Tunnelbanan har fyra gånger fler resenärer per dag än pendeltågstrafiken. Ändå har tunnelbanan bara en fjärdedel av klagomålen sett till antalet. Och det säger en del, säger Kristoffer Tamsons.

"Bra kvitto för oss"

Näst efter punktlighet kommer kategorin ”kommunikationskanal”, där 4 432 var missnöjda med mobilbiljetterna, 2 696 med biljettautomaterna och 2 277 med digitala skyltar.

När det gäller trygghet och säkerhet, som placerar sig på plats elva, kom det förra året in 4 424 klagomål, där över hälften, 2 063, gällde vårdslöshet i trafik följt av 1 022 ärenden om ouppmärksamhet i trafik.

Totalt 580 av ärendena avsåg också tiggeri och försäljning medan endast 140 gällde hotfulla eller otrygga situationer.

– Det är ett bra kvitto för oss. Men när det gäller trygghet ringer nog många direkt till vår trygghetscentral och får direktstöd. Det jag skulle vilja säga är änåd att SL:s trygghetsarbete ligger i framkant och att de som jobbar hos oss är vardagshjältar som löser både små och stora problem.

Siffrorna har förändrats ytterst lite jämfört med 2017. Och trafiklandstingsrådet understryker vikten av resenärernas synpunkter och klagomål på det som inte fungerar.

– Det ser ut att var ganska konstant jämfört med tidigare år. Men det som sticker ut är just pendeltågstrafiken och synpunkter kopplade till järnvägen. Därför är det viktigt att vi som jobbar med detta till vardags tar till oss av synpunkter, jobbar på bästa sätt och ligger på dem som behöver ta sitt ansvar, säger Kristoffer Tamsons.

LISTA: Det här klagade vi på mest i SL-trafiken 2018

Punktlighet 70 610

Kommunikationskanal 40 014

Plats 21 187

Bemötande 17 312

Biljetter 14 048

Bekvämlighet 10 752

Information 8 896

Trafikplanering 7 824

Miljö 7 532

Tjänster 6 178

Trygghet/Säkerhet 4 424

Reskassa 4 035

SL Access-kort 1 941

Skada 951

Önskemål 394

Fråga 211

TOTALT: 140 838

Källa: SL

Visa merVisa mindre

Kristoffer Tamson (M), trafiklandstingsråd i Stockholm. Foto: Anna Molander