Mer kultur. Många Älvsjöbor önskar sig en scen för konserter, teater eller stand up. Fotot till vänster är från en stand up-kväll på Melodybox i Hökmossen Foto: Arkivfoto: Ylva Bergman & Sacharias Källdén

Det här vill Älvsjöborna se i nya kulturhuset

En stor scen för teater, stand up och konserter. Det står högst på Älvsjöbornas önskelista när stadsdelen ska få ett nytt aktivitets- och kulturhus. Men frågan är hur långt pengarna räcker.

  • Publicerad 16:57, 13 aug 2019

Daniel Granström. Foto: Sacharias Källdén

Startskottet för ett nytt kultur- och aktivitetshus i Älvsjö gick i slutet av maj när stadsdelen bad Älvsjöborna tycka till om den nya mötesplatsen. När förslagslådan stängdes i slutet av juni hade 73 olika skrivelser skickats in, en del med många förslag och idéer om vad mötesplatsen skulle kunna innehålla. 

Nu startar arbetet med ett kulturhus i Älvsjö

De flesta önskar sig en större scen för teater, stand up och konserter med ett anslutande kafé. Ett annat återkommande önskemål är att skapa en plats för barnkultur och en önskan om att Kulturskolan ska få egna lokaler i Älvsjö.

– Många har också tittat på Östbergas och Rågsveds kulturhus som trendsättare men så långt tror jag inte att vi kommer att nå med den här mötesplatsen, inte nu i alla fall. I Östbergas kulturhus till exempel har stora ekonomiska medel investerats, säger Daniel Granström, avdelningschef på Älvsjös stadsdelsförvaltning. 

"Måste vara realistiska"

Någon budget för kulturhuset finns inte än. Kostnaderna väntas klarna när förvaltningen sammanställt alla förslag och tittat närmre på var mötesplatsen ska ligga. Men Daniel Granström betonar att stadsdelen måste bedöma vilka förslag som är realistiska.

– Vi behöver hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. När vi vet vilka investeringar och vilken lokal som krävs ska vi presentera ett förslag för nämnden, säger Daniel Granström.

Han tror att en sån plan för mötesplatsen kan visas upp för politikerna senare i höst, framåt oktober eller november.

Vallöftet från (M): Kulturhus till Älvsjö

Stadsdelsnämndens ordförande Johan Nilsson (M) har tidigare sagt att hans förhoppning att ett aktivitetshus/kulturhus ska kunna öppna nästa år.