Omröstningen är nu avgjord - på första plats kom Kungsholmskajen och på andra plats kom Norr Mälarkajen. Foto: Per Brandt

Det här vill ni döpa "platsen vid macken" till...

Nu rösterna räknade. Här är folkets förslag för vad "platsen vid macken" borde heta.

  • Publicerad 13:48, 27 aug 2015

Tillsammans med Rasmus Jonlund (FP) lanserade vi en omröstning om vad platsen vid Preem på Norr Mälarstrand ska heta ville flest personer att den ska heta Kungsholmskajen.

Gensvaret har varit stort. Nu är alla röster räknade. De flesta vill att platsen ska döpas till:

Kungsholmskajen, tätt följt av

Norr Mälarkajen.

Vårt Kungsholmen har nu skickat in förslagen till Stockholms namnberedning.

Enligt Kristian Rosengren, tjänsteman på Stockholms namnberedning, kommer frågan tas upp i namnberedningens arbetsutskott redan imorgon. Om de inte hinner ta upp ärendet då kommer det tas upp när arbetsutskottet träffas nionde oktober.

– Jag tar med mig namnförslagen till namnberedningens nästa arbetsutskott och därefter ska det upp på namnberedningens nästa ordinarie sammanträde. Jag återkommer med besked så fort frågan behandlats i namnberedningen, säger han.

Inte många kajer har ett namn

Kristian Rosengren uppger att platsen i nuläget inte har ett namn.

– I detaljplanen har man bedömt att det inte ska vara något namn där, man har inte bedömt att det finns ett behov. I första hand namnsätter vi gator och kvarter, men även parker, torg och platser. Det finns inte många kajer som har ett namn, säger han.

Enligt Kristian Rosengren vill inte namnberedningen att det ska finnas för mycket namn, då kan kartorna bli igenproppade.

– Det kan riskera att det blir otydligt, vi försöker generellt att inte ha för mycket namn. Det är Norr Mälarstrand alltihopa. Någon föreslog för ett tag sedan att verksamheter skulle ha en annan adress, då var svaret att allt skulle heta Norr Mälarstrand. I det fallet tyckte man att det var gott nog, säger han.

Måste finnas ett behov

Kristian Rosengren menar att kajer oftast inte heter någonting eftersom de brukar hamna utanför detaljplanen. Om det däremot finns ett allmänt intresse ökar det chanserna att en sådan plats får ett namn.

– Det finns kajer som har ett namn, men då ska det finnas ett tydligt behov, säger Kristian Rosengren.

Folket har sagt sitt. Nu är det upp till staden.