Prishöjning. Ökade kostnader för hantering av avfall har lett till ett förslag om höjd taxa. Foto: Mostphotos

Det kan bli dyrare med sophämtning i Stockholm

Kostnaderna för avfallshantering har gått upp den senaste tiden. Det gör att stockholmare från och med nästa år kan få betala mer för att få sina hushållssopor hämtade.

  • Publicerad 11:37, 4 aug 2020

Det gånga året har Stockholm vatten och avfall, som ansvarar för stadens sophantering, sett en ökad kostnad för sin hantering av avfall. Det har kombinerats med att coronaviruset tvingat många restauranger att säga upp sin sophämtning, vilket har lett till ett inkomsttapp.

– Tittar man bakåt så tar vi också ett större ansvar för både miljö och arbetsmiljö idag, och vi jobbar mer hållbart. Vi har större krav på att oss att återbruka avfallet, sortera mer och återcirkulera, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Stockholm vatten och avfall.

Nyss presenterade regeringen även ett förslag som innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamling och behandling av returpapper.

Gratis. Separat insamling av utsorterat matavfall hämtas fortfarande utan avgift. Foto: Mostphotos

Självkostnadsprincip

Allt det här gör att taxan för avfallshantering föreslås höjas. Den generella höjningen som föreslås ligger på 18 procent, med en höjning på ungefär 10 procent för en- och tvåfamiljshus.

– Höjningen lägger oss på en nivå som är i paritet med jämförbara kommuner i Stockholmsområdet. Priserna sätts efter vad det kostar att ta samla in och omhänderta avfallet, och det kostar mer att ta ett större miljöansvar, säger Alexandra Fleetwood.

Förslaget godkändes av avfallsnämnden i början av sommaren. Ärendet väntas nu tas upp av kommunfullmäktige i höst för att sedan träda i kraft vid årsskiftet.

Föreslagen kostnad/år

En- och tvåfamiljshus:

Tömning var fjärde vecka: 1205 kr
Tömning varannan vecka: 1965 kr
Tömning varje vecka: 3585 kr

Flerbostadshus, kronor/lägenhet:

710 kr

Visa merVisa mindre