Det lilla lokala är lönsamt

Lönsamheten ökar för lokala småföretag. En av de lönsamma branscherna är bygg. – Det finns stor efterfrågan, säger David Eriksson, på byggföretaget Zetterberg Eriksson.

  • Publicerad 09:34, 10 okt 2018

Stockholm är inte bäst

Lönsamheten fortsätter att stiga för Sveriges småföretagare, skriver företaget LRF Konsult i en rapport. Enligt rapporten har småföretagen i Uppsala en genomsnittlig lönsamhet på 19 procent, medan motsvarande siffra för Stockholm bara är 13,8 procent. Stockholm gynnas visserligen av många och goda affärsmöjligheter, men har också höga kostnader.

– Det är bra att befinna sig nära, men inte i Stockholm, säger Jennie Forsvik på LRF Konsult i Enköping.

En av de branscher som ökar sin lönsamhet är byggbranschen. Det beror på ökad efterfrågan på bostäder och renoveringar samt minskade personalkostnader på grund av utländsk arbetskraft.

David Eriksson driver tillsammans med en kompanjon byggföretaget Zetterberg Eriksson i Grillby. David Eriksson ser dock inte utländsk arbetskraft som någon bra lösning för sin del. Han har använt utländsk arbetskraft för några få arbetsdagar de senaste två åren.

– Det vi gör måste vara perfekt. Om kommunikationen med de anställda inte är perfekt så blir det inte 100 procent. Mina killar har hög lön men har också höga krav på sig, säger han.

Satsar på kvalitet

Zetterberg Eriksson Fastigheter AB jobbar bland annat med nyproduktion av småhus och fastighetsexploatering. Företaget gjorde 2017 ett resultat på 54 000 kronor, jämfört med 1,2 miljoner kronor 2016. Därefter har företaget genomfört effektiviseringar som beräknas öka lönsamheten i fortsättningen.  

Zetterberg Eriksson Fastigheter AB har tidigare haft 8 anställda. Numera finns det endast två anställda, utöver de två ägarna. David Eriksson menar att det handlar om att företaget satsar på kvalitet i stället för kvantitet.

– Vi minskar omfattningen, men de jobb vi gör ska vara perfekta. Vi tar lite färre jobb, men de vi gör ska bli mer än 100 procent, säger han.

David Eriksson är 27 år och bor på Djurby gård i Grillby.

Rekordår väntas

LRF Konsults rapport är endast en prognos "som kan komma att ändras". Med det sagt förutspås 2018 bli ett år med rekordhög lönsamhet för Sveriges småföretagare. Lönsamheten väntas öka i samtliga 16 regioner och de branscher som har analyserats i rapporten. Totalt väntas den genomsnittliga lönsamheten för svenska småföretag öka med 1,5 procentenheter under året till 17,0. Något som är oklart är det politiska läget efter valet, vilket gör att Sveriges småföretagare inte vet vilken ekonomisk politik som väntar.

Hårdare tider kan komma

Sverige har haft en högkonjuktur med stark tillväxt under de senaste åren. Världsbanken förutspår dock att världsekonomin kommer att sakta in under kommande år, bland annat på grund av stigande skulder i hushållen och oblanser på bostadsmarknaden. Småföretagare uppmanas därför planera för hur de ska agera när hushållen börjar dra i bromsen för sin konsumtion. Företagarna uppmanas också att skriva affärsplaner.

BLÅLJUS: Droger, stölder och intrång

Nyheter Senaste blåljusnotiserna innehåller både nytt och lite äldre som rapporterats sent. Fast den unge mannen som drogpåverkade ville at sig in på ett fritids är ny.tisdag 25/6 10:44