Dialogsvaren ska forma Stenhamra

Stenhamras framtid lockade allmänheten. Under två dagars workshops diskuterades områdets utveckling. – Vi fick jättemycket bra synpunkter, säger Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare.

  • Publicerad 15:10, 11 dec 2019

Efteråt har flera sagt att de upplevde att de fick bidra och att de kände sig inspirerade och hoppfulla.

För att ta in så många olika perspektiv som möjligt och låta alla berörda parter komma till tals med just deras behov och önskemål bjöd kommunen in till en medborgardialog om Stenhamras framtid nyligen.

Gensvaret var stort och när det var dags att sammanstråla förra helgen dök ett hundratal invånare, ett 20-tal politiker och 15 tjänstemän upp för att diskutera frågan.

– Vi presenterade bland annat det antagna programmet för Stenhamra och hade dialogkafé med olika teman som medborgare pekat ut i dialogens tidigare skeden, säger Riccard Slettengren Badiali.

Fick många synpunkter

Kommunen hade på förhand hört sig för med så väl unga som äldre, föreningsliv och näringsidkare i området och fått in en uppsjö av synpunkter som nu ska sammanställas.

– Bland annat önskas en säkrare trafiksituation, att det ska skapas mötesplatser, trevliga grönområden, lägenheter med olika upplåtelseform och god service. En del äldre har önskat att det ska byggs fler lägenheter som de kan flytta till om de säljer sin villa, säger Riccard Slettengren Badiali.

På plats fanns även planarkitekten Johanna Stafström. Hon presenterade bland annat sådant som tidigare diskuterats och vilka frågor som varit heta för Stenhamras utveckling förut.

– Nu kommer vi att väva in medborgardialogens resultat i detaljplanearbetet vilket är en jättetillgång, säger hon.

Premiär

Medborgardialogen om Stenhamra är den första i sitt slag som Ekerö kommun genomför. I processen har kommunens dialoggrupp fått coachning från experter på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Det är för att mötas, diskutera och bryta mönster så att man inte stannar kvar i en intressekonflikt, säger han.

Responsen var bra bland deltagarna, tycker Riccard Slettengren Badiali.

– Efteråt har flera sagt att de upplevde att de fick bidra och att de kände sig inspirerade och hoppfulla, säger han.

När kan det bli aktuellt att börja bygga?

– Det är långa processer. Men vår förhoppning är att vi kan ha ett första förslag till samråd till sommaren och att det efter granskning ska ha vunnit laga kraft 2023 och det är först då det går att börja bygga, säger Johanna Stafström.

Kollektivkörfältet nu öppet för bilar

Nyheter Med byggarbeten påverkas framkomligheten i morgontrafiken. Nu beviljar länsstyrelsen ett undantag och låter bilister köra i kollektivkörfältet på Ekerövägen.onsdag 3/6 16:58

Munsös äldre skolbarn tvingas flytta

Nyheter Ska ske till hösten Protesterna gav inte den effekt aktionsgruppen Rädda Munsö skola hade hoppats. Men när det politiska beslutet togs om skolflytten undantas de yngre eleverna.onsdag 3/6 11:06

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt