Direktören: Vi är inte skyldiga att svara journalister

Genom en fullmakt har Barbro Arbouz gett HuddingeDirekt tillåtelse att prata om hennes ärende med kommunen. Ändå vägrar kommunen svara på frågor. ”Den ger oss inte en skyldighet att svara på dina frågor”, säger kommundirektören Camilla Broo.

  • Publicerad 15:02, 6 sep 2019

Kommunens beslut sätter Barbro på gatan

De flesta myndigheter och kommuner har som princip att inte uttala sig om specifika individer och fall. Det gör man delvis med hänsyn till sekretesslagstiftningen. Därför brukar journalister skaffa en fullmakt från intervjupersoner för att kunna granska myndigheters hantering.

”Inte skyldiga att svara”

Trots att en sådan fullmakt inhämtats från Barbro Arbouz vägrar kommunen svara på HuddingeDirekts frågor.

THÅSTRÖM: När locket läggs på drabbar det oss alla

– Fullmakten ger oss inte en skyldighet att svara på dina frågor. Vi svarar gärna på frågor om våra rutiner och metoder i olika slags ärenden, men vi går aldrig in och diskuterar detaljer som rör enskilda personer, säger kommundirektören Camilla Broo.

Men det ger er en möjlighet att prata om ärendet?

– Nej, inte direkt. Fullmakten ger dig rätt att begära ut vissa uppgifter, den styr inte vad vi ska svara på direkta frågor. Det är två skilda saker. Av hänsyn till den person som ärendet berör och dennes närstående, så kommenterar vi aldrig individärenden. 

Handlar det verkligen om personlig integritet när en person uttryckt sin vilja att frågorna ska ställas?

– Ja, det tycker jag. 

När HuddingeDirekt ställer frågor om hur det påverkar journalisters möjlighet att granska kommunen avbryter Camilla Broo intervjun och ber att få återkomma via mejl.

Stänger inte den policyn en stor del av kommunens verksamhet från granskning? 

”Nej, det tycker jag inte. Du som journalist har fortfarande möjlighet att begära ut dokumentation från oss. Vi svarar också gärna på frågor om hur vi arbetar i ärenden av detta slag. Den främsta anledningen till att vi inte kommenterar enskilda ärenden är att vi alltid värnar den enskilda individens integritet. Vi vill att invånarna ska känna sig trygga i att kommunens tjänstemän och politiker aldrig gör avsteg från detta. De flesta individärenden involverar också andra människor, och även gentemot dessa personer är vi skyldiga att värna integriteten”, skriver Camilla Broo.

Att en kommun inte låter sig granskas kan ses som ett demokratiproblem. Hur ser du på det? 

”Vi vill och ska granskas, och vi ska vara tillgängliga för media och svara på era frågor. Men vi drar en gräns när det gäller att diskutera individärenden.”