Beslut. Det nybyggda huset står onödigt nära ett vattendrag, enligt länsstyrelsen i Stockholm. Foto: Mostphotos

Dispensen revs upp – när huset var klart

De skulle precis flytta in. Då kom länsstyrelsen fram till att husbygget var otillåtet, först ett år efter att Vallentuna kommun hade utfärdat en strandskyddsdispens.

  • Publicerad 15:59, 29 maj 2020

Det borde ligga i den sökandes intresse att ta reda på om man har fått dispens.

En fastighetsägare i Vallentuna ville bygga till ett bostadshus på sin gård. Men eftersom det löper ett vattendrag vid tomten behövde de söka strandskyddsdispens, något som kommunen godkände. Huset byggdes – men när allt var klart upphävdes dispensen. Plötsligt blev husbygget otillåtet.

– Om kommunen beviljar en strandskyddsdispens, då är de skyldiga att skicka beslutet till länsstyrelsen för granskning, säger Petter Krönmark, handläggare på länsstyrelsen i Stockholm. 

Dröjde tio månader

Kommunens dispens utfärdades i mars 2019 men beslutet kom till länsstyrelsens kännedom först i januari 2020. Däremellan hade fastighetsägaren hunnit ha både tekniskt samråd, fått startbesked från kommun, och börjat bygga. Huset är nu slutbesiktigat och redo för inflyttning.

– Den här dispensen kom till vår kännedom tio månader efter att kommunen fattat beslutet, säger Petter Krönmark. 

Alla strandskyddsdispenser ska snabbt skickas in till länsstyrelsen, sedan har länsstyrelsen tre veckor på sig att granska och besluta om de ska överpröva. Fastighetsägaren kontaktas först när de beslutar att göra överprövningen.

– Det borde ligga i den sökandes intresse att ta reda på om man har fått dispens eller inte, säger Petter Krönmark. 

Nya kommunrutiner

Men hur kunde det dröja tio månader mellan kommunens beslut och länsstyrelsens påbörjade granskning? Senad Glamocak, bygglovschef på Vallentuna kommun, meddelar att de sedan mars förra året har gjort om sina rutiner. Numera skickas handlingarna elektroniskt.

– Vid den tiden skickades besluten med post, det innebär att vi inte har någon möjlighet att se var felet har begåtts. Det enda vi kan konstatera är att länsstyrelsen inte har tagit del av beslutet, skriver han i ett mejl till VallentunaDirekt. 

Hur kunde man lämna startbesked utan ett beslut från länsstyrelsen?

– Då det inte fanns några tecken på att beslutet inte var skickat till länsstyrelsen förutsatte vi att allt hade gått rätt till. Utifrån den information vi hade vid den tidpunkten fanns det därför inget hinder för byggnadsinspektören att ha tekniskt samråd och utfärda startbesked, skriver Senad Glamocak. 

Fastighetsägaren själv avböjer att lämna en kommentar, men har överklagat länsstyrelsens överprövning.

Strandskydd

Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, och omfattar även miljön under vattnet.

Inom strandsskyddet är det förbjudet att bygga, gräva, försämra tillgängligheten eller skada växt- och djurliv. Allemansrätten ska vårdas.

Enligt länsstyrelsens hemsida bör man inte påbörja några åtgärder innan man dubbelkollat med länsstyrelsen. 

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt