Smitta. Troligtast är att katterna får i sig bakterier genom fåglarna.

Djursjukhus om kattepidemin i norrort

Hög feber, dålig aptit, diarré, det är några av symptomen hos de sjuka katterna. Nu har ovanligt många katter i norrort drabbats.

  • Publicerad 15:04, 11 mar 2016

Ovanligt många katter i norrort har drabbats av salmonella den senaste tiden. Senast för tio år sedan kunde AniCura Djursjukhuset Albano se så här många fall.

– Vi har väldigt många fall, mycket flera i år än vad vi brukar ha. Vi märker att det är en klar peak, säger Carol Ringström, leg. djursjukskötare på Djursjukhuset AniCura Albano.

– Vi har en systerklinik på Gärdet, där ser vi inte det här problemet. Man har märkt att det är runt norrsidan.

Det är vanligare att de ser fler fall av salmonella när det är stränga vintrar, då många småfåglar dör och katterna äter upp dem.

– Både självdöda och levande småfåglar samt deras avföring utgör en smittrisk för andra djur och människor. Nu är det mycket möjligt att fåglarna flyttat sig tidigare från Europa, och har med sig smittan, säger Carol Ringström.

Några av de katter som har kommit in till djursjukhuset har varit riktigt dåliga, med feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré.

– Vi har de som visar lindriga symptom och sedan de som är så kallade tysta bärare. Det är kattens eget immunförsvar som oftast kan få bort infektionen ur kroppen. Man kan inte heller säga att antibiotikabehandling minskar risken för smittspridning. Oftast läker salmonellan ut av sig själv, men katterna kan behöva dropp, säger Carol Ringström.

– Har man en katt med symptomen ska man uppsöka veterinär.

Salmonella är en zoonos, en sjukdom som går mellan djur och människa, och människa och djur. Vilket gör det möjligt att vi människor kan smittas av katten.

– Det krävs att man ska få i sig bra mycket salmonellabakterier, från kattens avföring, som vi i vår tur får på händerna för att vi ska smittas. Noggrann handhygien efter att ha gjort rent kattlådan minskar risken för smittan.

Mer info om salmonella:

www.sva.se

Stockholm Direkt