FRIAS. Rinkeby-Kista hade inte diskriminerat en arbetssökande, slår DO fast. Foto: Mostphotos

DO: Stadsdelen diskriminerade inte

I våras anmälde en person Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till diskrimineringsombudsmannen, efter att inte ha blivit kallad till intervju gällande jobb han sökt. Nu meddelar DO att det inte rörde sig om diskriminering.

  • Publicerad 16:00, 10 okt 2019

En person som i våras hade sökt jobb som samhällsvägledare i Rinkeby-Kista, men inte blivit kallad till intervju, anmälde stadsdelsförvaltningen till DO. Det eftersom han upplevt att han blivit "bortsållad på grund av sin etniska tillhörighet".

Anmälaren sade att eftersom han har en magisterexamen i sociologi och har
arbetat tio år som samhällsvägledare i en kommun, borde han åtminstone ha kallats till intervju. Till anmälan bifogades en namnlista med 200 underskrifter, som en protest mot anmälaren kallade för "öppen strukturell diskriminering".

Men stadsdelen svarade att mannen faktiskt hade blivit intervjuad, vid ett annat tillfälle, för en tidigare tjänst. Att han då kom för sent till intervjun och pratade om ovidkommande saker, som resekostnader. Och att de därför inte såg det som nödvändigt att intervjua honom igen.

DO:s beslut i två steg

DO har redan tidigare beslutat att inte driva frågan till domstol; något som de gör i ett fåtal fall. Nu kommer också DO:s slutgiltiga beslut: anmälaren har inte blivit diskriminerad enligt diskrimineringslagen.

"För att det ska vara fråga om diskriminering är det inte tillräckligt att en arbetssökande behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det måste också finnas ett orsakssamband med en diskrimineringsgrund.

Av vad som framkommit i utredningen kan det inte konstateras att ett orsakssamband föreligger mellan anmälarens etniska tillhörighet och Stockholms stads beslut att inte kalla anmälaren till intervju för den aktuella tjänsten", skriver de i sitt beslut.

Stadsdelsförvaltningens HR-chef Tiina Palmqvist kommenterar frågan så här i ett pressmeddelande:

– DO konstaterade att förvaltningen inte hade diskriminerat någon vid rekryteringen. Vi fortsätter dock att utbilda våra chefer i kompetensbaserad rekrytering som är ett sätt att minska risken för diskriminering. En ny utbildning hålls i höst.

Fotnot: Fler personer låg bakom den aktuella anmälan. Men eftersom deras fall gällde tidigare ansökningsomgångar prövas inte deras sak i detta ärende.

Stockholm Direkt