Död hund hittad mitt i staden

En ihjälslagen hund är ett av alla fynd som hittats vid utgrävningen av den gamla stadshotellstomten. – Den har en krosskada, säger Adam Hultberg, arkeolog.

  • Publicerad 11:38, 4 sep 2018

Vi har gjort många fina fynd

Politikerna diskuterar just nu vad som ska hända på den gamla stadshotellstomten. Innan tomten bebyggs ska det göras en arkeologisk utgrävning för att se vad det är för verksamhet som har bedrivits på platsen förut. När Ena-Håbotidningen är på plats faller regnet över platsen medan arkeologerna jobbar på i sin gula arbetskläder.

– Efter sommarens värmebölja är det nog många som är ganska nöjda med det här vädret, säger Adam Hultberg, arkeolog på Upplandsmuseet.

Flera intressanta upptäckter har gjorts vid utgrävningen. Det finns flera lager av lämningar och arkeologerna hittar äldre fynd ju djupare de gräver sig ner i jorden. Bland de översta och yngsta upptäckterna fanns ett bostadshus från 1600-talet. De äldsta understa skikten som har grävts upp är troligen från 1300-talet.

På platsen har det funnits en kullerstensgata, bostäder, fähus, alltså hus för djur, samt odlingar. Djur och odlingar fanns mitt i staden under medeltiden. Gränsen mellan stad och landsbygd var inte lika stor.

– Vi har gjort många fina fynd, säger Adam Hultberg.

Bland de föremål som hittats finns keramik, ben, trä- och läderföremål, textil och mynt. Något som anses särskilt fint är en liten bit venetianskt emaljerat glas från tiden 1250 till 1350.

– Det innebär att fina bemålade glas har förts hit ända från Venedig. Sådana glas finns bevarade på British museum. Det är lite ovanligt med sådana exklusiva grejor, säger Adam Hultberg.

Skärvor har även hittats av tysk keramik som är från 1300-talet.

– Det visar att man har haft mycket kontakt med andra länder, säger Adam Hultberg.

De odlingar som hittats på platsen är både matväxter och medicinalväxter, alltså växter som använts för läkekonst. Medicinalväxterna anses särskilt intressanta eftersom det på samma plats har hittats åderlåtningsjärn, en sorts skalpeller för att ta hål på blodådror. Läkekonst fanns i Enköping långt innan Doktor Westerlunds tid, men det var något som mest utövades i kloster under medeltiden.

– Vi har ju haft kloster i Enköping, men det ligger en bit bort, säger Adam Hultberg.

Från 1200-talet fram till 1500-talet fanns ett kloster i Enköping på den plats som nu är Klosterparken. Byggnaderna revs på 1600-talet.

Vidare har det på stadshotelltomten hittats vardagsföremål som bryne för knivslipning och en ryktskrapa att använda vid borstning av pälsdjur.

Husdjur av flera sorter har funnits på platsen. Adam Hultberg visar upp ett käkben från ett får eller en get.

Ett något ovanligt fynd är en hund, som inte legat begraven, utan mer slarvigt lämnats i jorden. En krosskada i skallbenet tyder på att hunden har blivit ihjälslagen.

Om den medeltida människan var någon stor djurvän eller inte, vet historikerna än så länge inte så mycket om. Det tillhör heller inte de primära frågeställningarna som utreds.

– Både hundar och katter var nyttodjur på den tiden. Hundarna var arbetsdjur medan katterna höll råttorna borta. Men frågan är om de var sällskapsdjur på samma sätt som de är i dag, säger Adam Hultberg.

Kvarteret Traktören

Området som ska undersökas, kvarteret Traktören, låg i början av medeltiden alldeles invid strandkanten. Mot slutet av medeltiden hade strandlinjen på grund av landhöjningen förskjutits längre åt sydöst. Platsen var nu en del av stadens centrum. På torget bedrevs handel och på vattnet fraktades varor både till och från Enköping. Detta gör kvarteret Traktören till en samlingspunkt mellan land och vatten där människor möttes.

Hela Enköpings stadskärna är klassad som fornlämning.

BLÅLJUS: Droger, stölder och intrång

Nyheter Senaste blåljusnotiserna innehåller både nytt och lite äldre som rapporterats sent. Fast den unge mannen som drogpåverkade ville at sig in på ett fritids är ny.tisdag 25/6 10:44