Nya bostäder. I Mellanbergsparken vid Hägerstensåsen vill staden bygga modulhus åt nyanlända. Foto: Elina Lundberg

Domen: Grönt ljus för modulhus i Hägersten

Mark- och miljödomstolen ger staden rätt att bygga modulhus i Mellanbergsparken i Hägerstensåsen.

  • Publicerad 14:31, 24 apr 2019

Två bostadsrättsföreningar nära Mellanbergsparkens gräsplan, som ligger mellan en förskola och utomhusbadet vid Personnevägen, har försökt stoppa stadens planerade modulhus men kritikerna får inte gehör i mark- och miljödomstolen.

Motståndarnas argument mot modulhusbygget har framför allt varit att viktiga gröna ytor försvinner. Men stadens bygglov, som stadsbyggnadsnämnden godkände i juni 2018, har tidigare fått grönt ljus av länsstyrelsen. Och den domen står nu fast sedan mark- och miljödomstolen gått på samma linje.

Snart kan modulhusbygget i Hägersten starta

Tillfälligt boende för nyanlända

Stadens plan är att bygga ett 60-tal modullägenheter i parken. Lägenheterna ska hyras ut tillfälligt till nyanlända som fått uppehållstillstånd medan de etablerar sig och letar efter ett eget boende. Modulhusen får stå här i max 15 år.

Domen kan överklagas fram till den 2 maj. För att den högsta instansen Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet krävs att domstolen beviljar ett prövningstillstånd.

Planen: lnflyttning till senhösten

Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem, som ska bygga modulhusen, har tidigare planerat för en byggstart i vår med hopp om att bostäderna är inflyttningsklara till senhösten. Först ska ett beslut om byggstart tas.

Nyanlända familjerna på plats i Örby

Sedan 2016 har staden ordnat genomgångsbostäder för över 6700 nyanlända. I år väntas 1 188 nyanlända anvisas till Stockholm.

Planen. Så här är det tänkt att husen vid Personnevägen ska se ut. Foto: Illustriation: Stockholms stad