Överklagan av domen mot Nobel Center har skickats in. Foto: Tomorrow AB

Domen mot Nobel Center har överklagats

Den omstridda planen för Nobel Center på Blasieholmen stoppades i mark- och miljödomstolen. Nu har staden överklagat domen, vilket DN var först att berätta.

  • Publicerad 09:30, 16 sep 2018

S, C och M – den koalition som klubbat igenom det omstridda projektet på Blasieholmen – har fortfarande majoritet i Stockholms stad efter valet. Och de lät inte vänta på sig. Redan dagen efter valet skickades överklagan in, enligt Dagens Nyheter som var först att berätta nyheten.

– Tidpunkten hade inget med valet att göra. Det är juristerna som lämnat in överklagan, jag har inte ens läst den, säger stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S) till DN.

Staden har i överklagan bland annat skickat med en ny trafikanalys som Sweco tagit fram över hur trafikstörningar kan undvikas runt Nobel Center. Man trycker också på att länsstyrelsen kommit fram till att byggnaden inte skulle skada riksintresset.

Valet kan avgöra frågan om Nobel Center

Kritiken från boende och fastighetsägaren Lundbergs på Strandvägen, som får sin utsikt ändrad om Nobel Center byggs, avfärdar staden så här.

”Beträffande enskilda intressen står det klart att de olägenheter som Lundbergs gör gällande inte är betydande, utan mycket väl ryms inom ramen för vad Lundbergs får tåla”, skriver staden och menar att allmänintresset är tyngre.

Besked om högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, överhuvudtaget väljer att pröva fallet väntas komma i höst och slutlig dom kommer i så fall tidigast nästa år.

Domstol upphäver planen för Nobel Center