Grönt ljus. Terminalen som ska ta bussarna in i berget får byggas. Foto: Link Arkitektur

Domen: Slussens nya terminal får byggas

Den nya bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget får grönt ljus. Det står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen sagt sitt, rapporterar P4 Stockholm.

  • Publicerad 19:24, 4 maj 2018

Efter att bygget överklagats till högsta instans står det i och med fredagens dom nu klart att Slussens nya bussterminal inne i Katarinaberget får byggas.

– Vi är jättelättade. Vi hade räknat med att få ett ja, den förra domen var väldigt tydlig, men vi hade inte vågat hoppas på ett besked nu innan sommaren. Det här innebär att vi kan känna oss mer säkra på att hålla tidsplanen, säger Slussenprojektets kommunikationsstrateg Eva Rosman.

Kritiker har höjt röster för att domen nu borde överklagas till Europadomstolen, något som Eva Rosman även noterat.

– Om ett överklagande sker dit så är det inget som vi behöver invänta. Vi har en laga kraft vunnen detaljplan som vi jobbar vidare med nu.

Enligt tidsplanen ska den nya terminalen stå klar 2023.

Ny dom: Slussens bussterminal får byggas

Europadomstolen...

...om en enskild anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum. Klaganden måste i de flesta fall ha fört sin sak ända till Högsta domstolen, innan denne kan gå vidare med ett klagomål.

...kan inte upphäva en svensk domstols dom. Om ett klagomål tas upp av Europadomstolen prövar och fastställer denna domstol om en kränkning har ägt rum eller ej. Europadomstolen kan också döma ut ett skadestånd till klaganden. Det är dock ingen överinstans till nationella domstolar och kan därför inte upphäva en dom som fattats av en nationell domstol. 

...Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt.

KÄLLA: Sveriges Domstolar

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.