En man döms att betala straffavgift för att ha rest med ogiltigt SL-kort av Högsta domstolen Foto: Sacharias Källdén

Döms i Högsta domstolen för ogiltigt SL-kort

Mannen blippade sitt SL-kort och spärrarna öppnades. Men när han fastnade i en biljettkontroll visade sig saldot på reskassan vara för lågt och han fick en bot. Nu har Högsta domstolen slagit fast att mannen ska betala kontrollavgiften, skriver Dagens Juridik.

  • Publicerad 11:25, 23 maj 2019

En färsk dom i Högsta Domstolen, HD, slår fast att det är resenärens skyldighet att kontrollera saldot på SL-kortet innan en resa. Att spärrarna öppnas ändå är inget giltigt skäl för att slippa tilläggsavgift.

Det hela står klart efter att en man som tilldelats en kontrollavgift nu får ärendet avgjort i högsta instans, skriver Dagens Juridik.

Enligt Dagens Juridik började det hela när mannen passerad en tunnelbanespärr. Han ska då ha blippat sitt SL-kort, varpå dörrarna öppnades och han passerade. Det ska samtidigt ha börjat pipa men mannen gick vidare ändå.

När han senare fastnade i en biljettkontroll visade det sig att saldot på reskassan var för lågt och att någon biljett inte hade dragit. Han fick då en kontrollavgift utfärdad på 1560 kronor som han vägrade betala, skriver Dagens Juridik.

SL drev ärendet vidare till tingsrätten som ansåg att mannen gjort vad han kunnat för att försäkra sig om att biljetten var giltig och ogillade talan.

Hovrätten gjorde i stället en annan bedömning tvingade mannen att betala avgiften med motiveringen att en resenär som reser med reskassa måste känna till beloppet på kortet.

De ansåg samtidigt att mannen inte gått tillbaka när spärrarna pipit, vilket han borde ha gjort. Att dörrarna öppnade sig beror på en funktion som gör att spärrarna kan öppnas även om det inte finns saldo på kortet, vilket inte ursäktar att han saknade biljett, enligt Dagens Juridik.

Efter att mannen överklagade domen till HD och prövningstillstånd beviljades konstateras nu att det är resenärens eget ansvara att ha en giltig biljett och att det inte fråntar honom ansvar trots att SL:s system släppt igenom honom utan tillräckligt saldo, skriver Dagens Juridik.

Mannen ska nu alltså betala avgiften.