Färdigbyggt. Bygglovet för Silviahemmets fastigheter har rivits upp. Foto: Daniel Cannervik

Domstol nekar bygglov för Silviahemmets hus

Ärendet med Silviahemmet nådde högsta instans. Nu har Mark-och miljööverdomstolen sagt nej till bygglov. Men husen får stå kvar på området.

  • Publicerad 11:08, 27 sep 2018

Ekerö kommuns byggnadsnämnd beviljade bygglov för Stiftelsen Silviahemmets nybyggen vid Drottningholmsmalmen. Verksamheten, som bedriver demensboende, ville bygga flerbostadshus med tre lägenheter, gemensamhetslokal och fler demensboenden.

Grannar överklagade det godkända bygglovet till länsstyrelsen som dock gjorde bedömningen att bygglovet var korrekt. Efter flera turer hamnade ärendet hos Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans. Men då hade husen redan satts på plats.

Nyligen beslutade domstolen att gå på grannarnas linje och avslå stiftelsens överklagan om det upprivna bygglovet, skriver tidningen Dagens Juridik.

Enligt tidningen var grannarna bland annat kritiska till att de prefabricerade modulhusen inte passar in i den historiska miljön vid Drottningholmsmalmen.

Domstolen skriver dock att det är upp till kommunens byggnadsnämnd att avgöra vad som nu ska ske med fastigheterna. Grannarna har yrkat på att tomten där husen står ska återställas, men domstolen har avslagit deras begäran.

KRÖNIKA: Outbildad fick jag en ovärderlig jobbchans

Krönika Sommaren innan jag började läsa journalistik hade jag lyckats få mitt första reporterjobb. Jag hade genom andra studier varit med i ett studentprojekt och drivit presscentret för skid-SM samma...tisdag 25/6 7:15

Socialnämnden sågar förslag på ombyggnad

Nyheter Arbetsmiljöverket kritiserade Ekgårdens bostäder. Nyligen lämnades ett första åtgärdsförslag in. Socialnämnden gav kalla handen och skickade tillbaka förslaget.tisdag 25/6 6:15