Reparation. Ekerö bostäder upphandlar regelbundet olika hantverkstjänster. Foto: Daniel Cannervik & Mostphotos

Domstol sågar Ekerö bostäders upphandling

Ekerö bostäders upphandling för hantverks­tjänster förra året får underkänt av förvaltningsrätten. Ett företag avfärdades på felaktig grund.

  • Publicerad 15:50, 2 mar 2019

Det är bara att rätta in sig i ledet efter vad rätten har kommit fram till.

Förra året genomförde Ekerös kommunala bostadsbolag en upphandling av ramavtal för löpande byggentreprenadstjänster, eller kort sagt reparation och mindre renoveringar. I november beslutade Ekerö bostäder att teckna avtal med fem olika företag i Stockholmsregionen.

Men ett sjätte företag blev utan uppdrag, Bruske entreprenad i Solna. Ekerö bostäder ansåg att Bruske inte levde upp till kraven om ekonomisk och teknisk kapacitet.

Bruske entreprenad valde då att överklaga.

Nu har förvaltningsrätten meddelat att Ekerö bostäder gjorde fel i att förkasta Bruske entreprenads anbud och menar tvärtom att företaget visst uppfyller kraven, genom en så kallad moderbolagsgaranti.

Företagets anbud var dessutom billigast. Förvaltningsrätten menar därmed att Ekerö bostäder har agerat i strid med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och att Bruske entreprenad har lidit skada på grund av beslutet.

– Det är bara att rätta in sig i ledet efter vad förvaltningsrätten har kommit fram till. Företaget är med på banan igen. De har fått rätt och det måste man ta hänsyn till, säger Ingemar Hertz (M), ordförande i Ekerö bostäders styrelse.

Bruske entreprenad hamnar nu på första plats i tilldelningsbeslutet och övriga anbudsgivare flyttas ner ett steg. Ett företag förlorar därmed sitt uppdrag.

Fritidshus brann ner till grunden

Nyheter En villa brann i lördags ner till grunden. Två personer fanns i huset när branden bröt ut, men de lyckades ta sig ut på egen hand.måndag 20/5 8:02

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15