Här är en illustration av den nya påbyggnaden som stadsbyggnadskontoret godkänt. Foto: Rexplus arkitektbyrå

Domstol stoppar omstridda taklyor på Kungsholmen

No funkis – no bygge. Mark- och miljödomstolen stoppar planerna på den omstridda påbyggnaden i Kristineberg sedan grannarna överklagat bygglovet. Men byggherren tänker inte ge upp.

  • Publicerad 11:08, 3 maj 2018

Nej, nej, nej, nej, nej, ja, nej och nu ett nej till. Turerna kring den planerade påbyggnaden på det Björn Hedvall ritade funkishuset på Levertinsgatan i Kristineberg rullar vidare.

Efter att på det sjätte bygglovsförsöket fått igenom sina planer hos staden, bland annat genom att sänka påbyggnaden till en våning, åkte bostadsrättsföreningen Kristinebergs Strand som driver projektet tillsammans med GGB Properties på en nit hos länsstyrelsen.

Hus i Kristineberg får helt ny våning på taket

Enskilda boende och bostadsrättsföreningar i området överklagade och myndigheten upphävde bygglovet.

Nu har Mark- och miljödomstolen också avslagit byggherrens överklagan av det beslutet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Domstolen går på länsstyrelsens linje och menar att den tänka tillbyggnaden, framförallt på grund av de planerade glasväggarna, inte är ”förenlig med byggnadens funktionalistiska uttryck” och skulle innebära en ”förvanskning av byggnaden och bebyggelseområdet."

Funkishuset är grönklassat av Stockholms stadsmuseum, som hela tiden sagt nej till planerna, vilket är den näst högsta kulturhistoriska klassificeringen inom staden.

Har inte gett upp

Men GGB Properties har inte gett upp planerna på vad som är tänkt att bli 17 nya trots att projektet redan pågått i cirka fem år. De tänker överklaga till mark- och miljööverdomstolen och hoppas få prövningstillstånd där.

– Vi anser att det finns en byggrätt på taket med den detaljplan som gäller. Det är varsamheten som de slår ner på. Vi tycker att det är ett intressant problem när vi vill skapa 17 bostäder inom en byggrätt och det blir en fråga om tyckande och inte om juridik. Det oberonde antikvariska utlåtandet vi hade med i vår överklagan är gjort enligt Riksantikvariatets modell för antikvarisk värdering av ett antal olika kulturhistoriska värden och var mycket tydligt i att förslaget inte förvanskade byggnaden, säger Per Burewall, projektdelägare i GGB Properties.

Det har varit många nej och projektet har pågått i flera år. Är ni nära att ge upp?

– Vi vill avvakta om vi får prövningstillstånd först och därefter välja strategi. Men vi tycker att föreningen har en väldigt stark byggrätt på det här taket och ett ekonomiskt starkt incitament som vi anser är starkare än de varsamhetskrav som finns. Om det tar ett antal år till så lutar vi åt att göra det men vi har inte tagit definitiv ställning till det än.

Tänker ni i såna fall göra ett helt nytt förslag, om ni inte får prövningstillstånd i domstolen eller ytterligare ett nej där?

– Det är klart att vi inte kan göra likadant i såna fall utan då måste vi göra ett omtag. Men där är vi inte i mål  tankemässigt. Vi vill första avvakta överklagan och sedan välja strategi.

Striden kring taklyorna i Kristineberg går vidare. Foto: Per Brandt

Mer ur domen

"Den lovsökta påbyggnadens volym, placering och övergripande utformning är anpassad till den befintliga byggnadens byggnadsstil och uttryck på ett lämpligt sätt. Ytterväggarna på den lovsökta tillbyggnaden är emellertid planerade att till största delen bestå av glasväggar. Sådana omfattande glasväggar stämmer inte överrens med den befintliga byggnadens formspråk. Av detta skäl kan inte tillbyggnaden som helhet anses vara förenlig med byggnadens funktionalistiska uttryck. Med hänsyn till att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde delar mark- och miljödomstolen därför länsstyrelsens bedömning att den lovsökta åtgärden innebär en förvanskning av byggnaden och bebyggelseområdet."

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.