AVVISAD. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan mot kommunens nya detaljplan över Tumba skog. Foto: Johannes Liljesson/White Ariktekter/SHH Bostad

Domstolen avslår överklagan om Tumba skog

Mark- och miljödomstolen slår ner överklagan mot byggplanerna i Tumba skog. Domstolen menar bland annat att Uttrans fastighetsägarförening inte påverkas direkt av planerna på 550 bostäder i området.

  • Publicerad 09:30, 14 mar 2019

Kampen mot de planerade bostäderna i Tumba skog får ett nytt bakslag.

På torsdagsmorgonen meddelar Mark- och miljödomstolen att de avvisar överklagan mot Botkyrka kommuns nya detaljplan med planer på flerbostadshus och 550 nya bostäder i skogsområdet. Detaljplanen klubbades i februari 2018.

Anna Sandqvist, ordförande i nätverket Rädda Tumba skog, säger att de har en plan för att gå vidare med överklagan mot kommunen.

– Jag har ännu inte läst hela domen. Men vi tänker köra ända in i kaklet. Om vi inte får igenom det genom Mark- och miljödomstolen så kommer vi göra en EU-anmälan, säger hon.

Sammanlagt är det 28 yrkanden i fallet. Bland annat Uttrans fastighetsägareförening, med ungefär 400 medlemmar, och Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem.

Mark- och miljödomstolen motiverar sitt beslut:

"Vid en avvägning mellan de enskilda och allmänna intressen som klagandena har fört fram och de intressen som planen syftar till att tillgodose, anser domstolen att det som klagandena anfört inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva beslutet att anta detaljplanen."

Föreningen Uttran vattenvårdsgrupp kan inte överklaga domen eftersom det inte är en förening med syfte att tillvarata naturvårdsintressen, enligt domstolen. Andra klagande i ärendet har dock fortfarande möjligheten att överklaga planen.

I överklagan kritiseras kommunen under flera punkter.

Domstolen menar dock att det inte varit några brister i samråd kring planen eller i kommunens handläggning av ärendet. Klagande menar även att det finns brister i kommunens oberoende miljökonsekvensbeskrivning, vilket domstolen inte heller håller med om.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt och anmärkningsvärt. Vi tycker att vi själva och andra ställt fram väldigt välgrundade överklaganden, säger Anna Sandqvist.

Botkyrkabyggen en del av projektet

I januari blev det klart att det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen köper en tredjedel av marken i SHH Bostads projekt Tumba skog. Men köpet var beroende av att detaljplanen godkänns av domstolen, vilket det nu alltså gjort.

"Tumba skog har alla förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde, här finns sådant som många uppskattar: Närhet till pendeltåg, centrum och skog", sa Chris Österlund, VD, då.

KLUBBAT: 550 bostäder i Tumba skog

Grannarnas protester mot Tumba skog-planerna - kommer överklaga

Botkyrkabyggen köper del av omstritt projekt

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android