Foto: Mostphotos

Droger säljs i "de flesta" skolor i Huddinge

Kommunpolisen i Huddinge misstänker att det säljs droger på de flesta skolorna i kommunen. Så här jobbar kommun, polis och socialtjänst för att få stopp på problemet.

  • Publicerad 19:50, 27 jan 2020

– Jag skulle säga att vi misstänker att det förekommer på de flesta skolor. Min bild är att det framförallt är på gymnasieskolor, men det kan vara både grundskolor och gymnasiet, säger Jan Dagquist, kommunpolis i Huddinge.

Polisen har även fått tips om att det finns fall där elever skriver in sig på en skola för att kunna sälja droger på skolans område.

– Det finns sådana tips. Att man söker till skolor inte i första hand för att studera, säger Jan Dagquist.

Detta är dock inget som polisen har kunnat verifiera.

Behöver tips

Polisen uppmanar allmänheten att tipsa dem om de misstänker att någon säljer eller brukar droger.

– Vi måste ha tips på den här typen av brottslighet. Om inte för sin egen miljö så för sina kamrater som kan fastna i livslångt beroende.

Med hjälp av narkotikahundar försöker polisen sniffa sig till droger i skolorna. De har också andra sätt att jobba med just droger som de inte vill avslöja för HuddingeDirekt.

När det kommer till droger har polisen ett när samarbete med Huddinge kommun och barn- och ungdomspsykiatrin. Bland annat träffas de i drogförebyggande möten tre till fyra gånger per halvår i det gemensamma projektet ”Samkraft”.

”Viktig fråga”

I skolorna är det drog­förebyggande arbetet en del av den ordinarie undervisningen. Man har också tema­dagar där föreläsare bjuds in att prata om ämnet, enligt Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör på Huddinge kommun.

– Droger är ett allvarligt problem i Stockholms­området, också i Huddinge. Det är en viktig fråga för skolorna, säger han.

Vad gör ni om ni misstänker att en elev brukar eller säljer droger?

– Då tar vi omedelbart kontakt med polis och socialtjänst. Vi har ett gott samarbete.

Skolorna har även en antidrog-policy de arbetar efter, som just nu håller på att uppdateras i dialog med socialtjänst och polis.

– Den uppdateras kontinuerligt. Just nu är det ett lite mer omfattande arbete, säger Patrik Forshage.