Fler kameror ska avskräcka från brott, skapa trygghet och hjälpa polisen att utreda brott, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Mostphotos/Claudio Britos

Dronjak (M): Kameror ska öka tryggheten

Huddinge kommun håller på att ta fram nya riktlinjer för kamerabevakning. Det kan bli över 100 nya övervakningskameror fram till 2024.

  • Publicerad 11:50, 27 sep 2019

Det moderata vallöftet om fler övervakningskameror i Huddinge är på väg att bli verklighet. För första gången håller Huddinge kommun på att ta fram gemensamma riktlinjer för hur övervakningskameror ska användas av kommunens verksamheter.

I förslaget ingår en budget för 104 nya övervakningskameror fram till 2024. Den totala kostnaden beräknas till 12,4 miljoner kronor. Men det är inte säkert att alla kommer sättas upp.

– Syftet är inte att till varje pris sätta upp fler kameror, utan att de ska sättas upp på rätt ställen och att de används som ett komplement i det brottsförebyggande arbetet. Om det räcker med att sätta upp en lampa som lyser upp ett område så är det naturligtvis bättre än en kamera, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Ska bli lika för alla”

Tidigare har de kommunala verksamheterna självmant satt upp kameror utan centrala riktlinjer att förhålla sig till.

– Det har sett väldigt olika ut i de olika verksamheterna och bolagen. Det finns skolor som köpt en kamera på Clas Ohlson och andra som haft riktiga avtal med vaktbolag. Nu ska det bli lika för alla, säger Ingalill Söderberg (DP), ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

En av punkterna i förslaget som nu är ute på remiss är att riktlinjerna ska skydda personer ”mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten”.

Hur ska det göras?

– Till att börja med finns det ett brett stöd för kameraövervakning i samhället i dag, det är ganska odramatiskt. De finns på bussar, i pendeltågen och i taxibilar. Men integriteten är viktig och det kommer enligt de nya riktlinjerna behöva vägas mot behovet av en kamera i varje fall, säger Daniel Dronjak.