Biträdande stadsdirektör Fredrik Jurdell berättade om processen med att ta fram ett minnesmonument efter attentatet på Drottninggatan i april. Foto: Mikael Andersson/ Mimmi Epstein

Drottninggatans terroroffer får fast minnesmonument

Staden jobbar med att ta fram ett permanent minnesmonument efter terrorattentatet i april, men det är oklart när det kan stå på plats. "Det är känsligt och måste få ta tid" säger biträdande stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell.

  • Publicerad 12:09, 30 jun 2017

I dag invigdes Drottninggatans norra del som ny gågatu-del och band klipptes sedvanligt av trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) men invigningen präglades självklart av terrordådet. Helldén betonade däremot vikten av att fortsätta med gågatuprojekten och att ha en öppen stad samtidigt som han skänkte terrorattentatens offer en tanke.

– Självklart behöver Drottninggatan något minnesmärke efter attentatet i april, säger Daniel Helldén.

Minnesväggen för terroroffren bevaras på museum

Och processen med att ta fram ett är i gång.

– Vi var ute väldigt tidigt efter terrorattacken med blomsterarrangemang och redan dagen efter kunde man lämna minnesgåvor. Nästa steg var minnesväggen som nu är flyttad till Kulturhuset och där man fortfarande kan lämna hälsningar, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör.

Blommorna borta från Sergels torg – men insamlingen fortsätter

Det är inte bestämt hur länge väggen stannar på Kulturhuset men sedan kommer den att tas om hand av Stadsmuseet.

– Tillsammans med museet och kulturförvaltningen har vi nu satt i gång processen att ta fram ett permanent minnesmonument. Men det är jätteviktigt att hitta rätt ton och balans. Det kan bli tävlingar, det kan bli något befintligt. Det finns många olika möjligheter och det är de vi tittar på nu, säger Jurdell.

Sommargågatorna blir av – men säkerheten ses över

Det är alldeles för tidigt att säga när ett sådant kan komma på plats eller var det ska stå, enligt honom.

– Det viktiga är att det blir bra. Och så måste vi väga samman anhöriga och de allmännas intressen.