Elever i Vårbyskolan pratar om våld i skolan när HuddingeDirekt hälsar på 2017. Foto: Sara Ringström

Dubbelt så många behöriga efter Vårbyskolans lyft

Vårbyskolan är den skola i Huddinge som förbättrat sina resultat mest sedan förra året. Allra bäst går det för pojkarna. På fyra år har meritvärdet för skolans pojkar höjts med 45 procent, rapporterar DN.

  • Publicerad 15:04, 26 sep 2019

För sex år sedan blev endast 36,1 procent av Vårbyskolans niondeklassare behöriga till gymnasiet. I år klarade över 70 procent av eleverna gymnasiebehörigheten, enligt färska siffror från Skolverket. Det senaste året är skolan den skola i Huddinge som har ökat gymnasiebehörigheten mest.

– Det har varit en väldigt strategisk resa. Vi har tänkt långsiktigt och jobbat hårt för att skapa en kultur där vi verkligen tror på våra elever och vår personal. Om man skuldbelägger eleverna för att det går dåligt för dem glömmer man att titta på sig själv och hur man själv kan utvecklas som lärare och fritidspedagog, säger Lena Sjögren som är central rektor för alla grundskolor i Vårby, till HuddingeDirekt.

Läsundervisning varje vecka

En del av skolans framgångsrecept har varit ett tydligt fokus på språkutvecklingen. Många i Vårbyskolan ligger efter andra i samma ålder eftersom majoriteten av eleverna har utlandsfödda föräldrar eller själva är födda i ett annat land.

Därför har Lena Sjögren valt att anställa logopeder och speciallärare.

– Vi har identifierat att läsförmågan brister lite hos våra elever. Därför har vi i år bestämt att vi ska ha strukturerad läsundervisning varje vecka för alla elever i Vårby rektorområde. Parallellt med det anställde vi två skolbibliotekarier och har ett samarbete med folkbiblioteket och har bjudit in författare för att visa att läsning är viktigt. För om man inte har läsningen blir det mycket svårare med alla andra ämnen.

De som har bättrat på sina resultat allra mest är pojkarna. På fyra år har de höjt sina meritpoäng med 45 procent, från 139,2 till 201,5, berättar DN. Snittvärdet i Huddinge ligger på 227,9 för pojkar och 259,6 för flickor.

Har ni jobbat på ett särskilt sätt med pojkarna?

– Vi försöker hela tiden att titta på individen. En del pojkar har uppvisat större beteendeproblematik och då har vi undersökt vad det beror på. Ofta är de med sådan problematik högpresterande. Då kan undervisningen ha varit för kravlös och på för låg nivå för den eleven. Man måste utmana alla elever på deras nivå. Där har vi lyckats bra, säger Lena Sjögren.

100-procentig skola

I hela Huddinge klarade 89,3 procent av niondeklassarna gymnasiebehörigheten. Det är en liten försämring sedan förra läsåret då 90,0 procent klarade det.

Vårbyskolan ligger fortfarande en bit under snittet i Huddinge, men det ska man inte stirra sig blind på, påpekar Lena Sjögren.

– Man kan ju ha ett jättehögt meritvärde på en skola utan att eleverna utvecklas. En annan skola kan ha väldigt lågt meritvärde, men en brant utveckling över tid. Därför är det viktigt att titta på progressionen i elevernas lärande, säger hon.

I en skola lyckades alla elever bli behöriga till gymnasiet: Södertörns friskola. Skolan var också den som hade bäst resultat då man tittar på andel elever som fått godkänt i alla ämnen, 93,5 procent.

Bästa snittbetyg fick Internationella engelska skolan Huddinge med 281,7. Det maximala meritvärdet är 340 poäng.

Så lyckades din skola

Andel behöriga till gymnasiet (i procent):

Annerstaskolan: 71,4 (-10,6)
Balingsnässkolan: 88,1 (-11,9)
Internationella engelska skolan: nära 100 (+/-0)
Kungsklippeskolan: 91,1 (-8,9)
Kvarnbergsskolan: 92,1 (+0,6)
Källbrinksskolan: 94,6 (+1,9)
Segeltorpsskolan: 90,8 (+1,0)
Skapaskolan: 79,3
Södertörns friskola: 100,0 (+/-0)
Trångsundsskolan: 76,6 (-10,9)
Vistaskolan: 94,4 (+4,7)
Vårbyskolan: 70,4 (+13,3)​
Östra grundskolan: 86,3 (+7,0)

Meritpoäng:

Annerstaskolan: 196,7
Balingsnässkolan: 227,9
Internationella engelska skolan Huddinge: 281,7
Kungsklippeskolan: 243,4
Kvarnbergsskolan: 248,4
Källbrinksskolan: 254,0
Segeltorpsskolan: 244,3
Skapaskolan: 211,8
Södertörns friskola: 271,0
Trångsundsskolan: 218,6
Vistaskolan: 245,1
Vårbyskolan: 217,7
Östra grundskolan: 222,4