Sara Heelge Vikmång (S) och Daniel Dronjak (M) leder Huddinges två största partier. Foto: Claudio Britos

Duellen: De kämpar om makten i Huddinge

Sara Heelge Vikmång (S) är trött på 12 år i opposition och Daniel Dronjak (M) är "stolt men inte nöjd". HuddingeDirekt mejslar ut skillnaderna mellan de två huvudkonkurrenterna till den politiska makten.

  • Publicerad 11:00, 8 sep 2018

Vilket vägval står Huddinge inför?

Daniel Dronjak (M): "Det här är ett viktigt vägval, mellan de som slarvar med ekonomin kontra de som håller ordning och reda. De rödgröna lovar allt till alla och spenderar mer än vi har råd med. I förlängningen kan det bara leda till två saker: Antingen får man säga till väljarna att man inte kan leverera det man lovat eller så får man ge sig på Huddinges kommunalskatt igen. Nu har vi högkonjunktur, men till slut kommer det en lågkonjunktur. Då är jag livrädd att Huddinge hamnar i en situation med stora nedskärningar och skattehöjningar."

Sara Heelge Vikmång (S): "Vi vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge genom mer resurser till förskola, skola och äldreomsorg. Det tycker vi är viktigare och står före skattesänkningar och privatiseringar. Det ser jag som det stora vägvalet. Efter tolv år av moderat styre och flera års underfinansiering så är det tydligt att vi nu behöver en ny färdriktning för att ge personalen bättre förutsättningar."

Hur bra är Huddinge på en skala 1–10?

Daniel Dronjak (M): "En åtta. Jag är jättestolt över att väldigt mycket fungerar i Huddinge. Men det finns saker vi måste bli bättre på. Stolt men inte nöjd som jag har haft som slogan i valrörelsen."

​Sara Heelge Vikmång (S): "På många sätt är Huddinge en tia. Vi har allt från fantastisk natur och friluftsliv, sjöar. Vi har goda kommunikationer och närhet till storstan. Men å andra sidan har vi stora klyftor. Vi ser det bland annat i valdeltagandet. Vi ligger topp fem i landet mellan det valdistrikt som har högst och det som har lägst valdeltagande. Om jag måste sätta ett betyg så blir det 7,5."

Skip-stop, ja eller nej?

Daniel: Nej

Sara: Nej

Vad är du missnöjd med?

Daniel Dronjak (M): "Det blev för några år sedan en brist på skolplatser och det borde det inte ha blivit om vi skött planeringen bättre. Så planeringen av förskolor och skolor har jag varit missnöjd med, men nu är vi nästan ikapp. Vi bygger väldigt mycket nya skolor."

Sara Heelge Vikmång (S): "Jag kan inte vara nöjd så länge ojämlikheten biter sig fast. Det finns skolor där i princip alla blir behöriga till gymnasiet och så finns det skolor där bara drygt hälften blir det. Jag kan heller aldrig vara nöjd med att vi har höga sjuktal i våra verksamheter, framför allt i förskolan och äldreomsorgen. Jag kan inte vara nöjd med alla larmrapporter som vi får från föräldrar och personal i förskolan om situationen där med stor barngrupper och en oerhört hård arbetsbelastning."

Vad har gjort dig glad som politiker i Huddinge?

​Daniel Dronjak (M): "När jag ser vad vi har klarat av i Flemingsberg blir jag riktigt glad. När jag började var det väldigt få som såg potentialen i Flemingsberg. Idag ser nästan alla den."

Sara Heelge Vikmång (S): "Jag är glad över att Tvärförbindelse Södertörn finns med i den nationella planen för infrastruktur och att vi var med och rodde Sverigeförhandlingen i hamn med Spårväg syd. Det kommer vara bra för Huddinges utvecklingen och leda till fler jobb."

Vilken är den viktigaste ödesfrågan för Huddinge?

​Daniel Dronjak (M): "Om vi ska fortsätta den positiva utvecklingen som vi är inne i nu så är Tvärförbindelse Södertörn en helt avgörande fråga. Den går ju egentligen genom och intill alla våra stora utvecklingsområden. Alla de områden där vi ska se till att bostäderna och jobben växer fram. Om vi inte får vägar och spår kommer en våt filt läggas över den utvecklingen."

Sara Heelge Vikmång (S): "Är det någonting vi vet så är det att en skola av hög kvalitet är avgörande. Har man en gymnasieutbildning så har man möjlighet att få jobb och starta sitt vuxenliv. Därför blir skolan en ödesfråga, att se till att alla barn får en bra start."

Duellen. I förra valet blev Sara Heelge Vikmångs Socialdemokraterna största parti, 135 röster framför Daniel Dronjaks Moderaterna. Foto: Claudio Britos

Vad har varit svårast senaste mandatperioden?

​Daniel Dronjak (M): "Det är klart att det var en tuff belastning med flyktingmottagandet när nya bosättningslagen kom. Det var en väldigt svår uppgift som egentligen var helt orimlig för kommunerna. En annan svår uppgift som vi har lyckats med var att gå i mål med Sverigeförhandlingen och Spårväg syd."

Vad är det största hotet för Huddinge?

Sara Heelge Vikmång (S): "Det största hotet är om samhället dras isär. Om vi har fortsätter ha en underfinansiering av förskola, skola och äldreomsorg, där det blir allt mer ansträngt och det behövs nedskärningar, kombinerat med att människor tappar förtroendet för politiken." 

Daniel Dronjak, vi har än så länge inte nämnt de östra kommundelarna. Varför inte? 

"Du har inte frågat specifikt. Och vi har inte pratat så mycket om våra lokala centrum. Centrala Skogås är ett väldigt spännande område där det finns stor potential att utveckla. Jag tycker det ska bli jättekul att hålla på med det utvecklingsprogram som vi startar nästa år som innefattar Entré Skogås och centrala Skogås." 

Vilka vill du regera med?

​Daniel Dronjak (M): "I första hand med mina kompisar i alliansen. Jag ser gärna ett samarbete med våra lokalpartier också."

Sara Heelge Vikmång (S): "Det skulle vara bra med en stabil majoritet som styr Huddinge och jag vill såklart medverka till det. Men i första hand vill vi samarbeta med dem som vill att Huddinge ska utvecklas med mer resurser till välfärden. Och vi kan inte tänka oss att samarbeta med partier som inte delar vår grundläggande människosyn om människors lika värde. Därför utesluter vi Sverigedemokraterna."

Har du klimatångest?

Daniel: Nej inte ångest, men jag känner oro inför klimathotet.

Sara: Till och från. Vi har fortfarande chans att ta hand om vår planet.

Vad är ni helt överens om? 

​Daniel Dronjak (M): "På en övergripande nivå är vi överens om de stora utvecklingsfrågorna i Huddinge: Att Huddinge ska växa snabbt och att vi behöver både bostäder, jobb och infrastruktur. Där finns det en bred samsyn."

Sara Heelge Vikmång (S): "Att vi ska utveckla Huddinge med mer infrastruktur, mer kollektivtrafik och fler bostäder. Det tycker jag är en viktig signal till dem som vill vara med och investera i Huddinge. Vi är överens om de allra flesta ärenden som gäller samhällsplanering, men vi vill ha mer hyresrätter."

Det har ju hänt ganska mycket i svensk politik sedan förra valet. Hur har dina ställningstaganden och idéer utvecklats under den här perioden? 

​Daniel Dronjak (M): "Vi har trott att det går att kombinera ett så utvecklat välfärdssystem som vi har med liberalare regler än alla andra. Flyktingkrisen lärde oss att vi kan inte avvika vad gäller migrationen. Vi måste ha samma regelverk för att kunna ta vår del av ansvaret i en trasig värld, men också klara av vårt huvudansvar i kommunerna. Vi var naiva och jag är väldigt glad att vi har lagt om vår migrationspolitik."

Sara Heelge Vikmång (S): "De grundläggande värderingarna är de samma, om människors lika värde, att eftersträva jämlikhet och frihet. Vi har behövt inse att vi måste samarbeta för att klara de utmaningar vi ställs inför. Om vi tar flyktingmottagandet som exempel tycker jag att det är viktigt alla kommuner hjälps åt, precis som alla EU-länder måste hjälpas åt."

Vill du sänka skatten?

Daniel: Ja

Sara: Nej

Foto: Claudio Britos

Vad kan Huddinge göra för att rädda klimatet?

Daniel Dronjak (M): "Vi kan hjälpa till att göra det lätt att göra rätt. Det är vår viktigaste uppgift som kommun. Ser vi till att det finns infartsparkeringar, ja då kommer fler pendla med pendeltågen. I vår planering måste vi tänka på att göra det lätt att åka kollektivt och lätt att cykla och gå. Vi ska däremot inte göra det svårt att ta bilen. Där har vi en annan syn än till exempel Miljöpartiet. Bilen finns som en förutsättning för många."

Sara Heelge Vikmång (S): "En hel del. Vi köper ju varor och tjänster för stora belopp varje år, så vi kan se till att hela tiden ha tuffa miljökrav i upphandlingarna. Vi måste också ställa om vår fordonsflotta så att den driv fossilfritt. Vi kan se till att ha en bra laddinfrastruktur för alla som väljer att ha elbil. Och vi måste fasa ut alla gifter ur våra verksamheter. Vi har ett ambitiöst miljöprogram på plats redan, men det gäller att också leva upp till det."

Kan man motverka segregationen utan att bygga höghus i villaområden?

Daniel Dronjak (M): "Våra villaområden är pärlor som vi ska vara försiktiga med att förändra. Det är heller inte där de stora utmaningarna finns, det är inte där det är otryggt och det är inte där det är hög arbetslöshet."

Sara Heelge Vikmång (S): "Jag tror att alla Huddingebor vill att deras ungdomar ska kunna flytta hemifrån. Idag tar det i snitt tio år att få en lägenhet från Huge om man står i bostadskön. Det är helt orimligt. Så det är klart vi måste hjälpa till att bygga bort bostadsbristen. Jag tycker att vi måste se till att ha blandade upplåtelseformer och blandade storlekar på bostäderna i alla våra områden. Men därmed inte sagt att vi ska ha höga hus mitt i villaområden. Byggandet måste göras i dialog med boende i varje område."

Det är stora skillnader mellan Huddinges skolor, varför och vad behöver göras?

Daniel Dronjak (M): "Vi behöver se till att de bästa lärarna lockas till att jobba med skolor med störst utmaningar. Det är den allra viktigaste frågan. Då måste vi ha ett bra ledarskap i skolan och samtidigt göra det attraktivt att jobba som lärare i Huddinge. Vi har redan höga lärarlöner, men vi måste också se till så att lärarna verkligen får jobba med att lära ut, inte hålla på med pappersarbete."

Sara Heelge Vikmång (S): "Det finns statsbidrag som ska gå till att öka jämlikheten i skolan. De måste vi se till att rikta så att vi stärker upp de skolor som behöver det mest. Vi behöver se till att behålla och locka de bästa lärarna och skolledarna. Det kan vi göra på flera sätt. Det kan handla om lön, men det kan också handla om möjlighet till planeringstid eller andra saker kring arbetstid. Där finns det mer att göra."

Sara Heelge Vikmång

Parti: Socialdemokraterna.

Bor: Vistaberg.

Ålder: 41 år.

Politisk förebild: Anna Lindh

Vilken tv-seriekaraktär är du? Pippi Långstrump

Uppdrag i dag: Kommunalråd i opposition som arbetar med ekonomi, samhällsbyggnadsfrågor, välfärd och näringslivsfrågor.

Daniel Dronjak

Parti: Moderaterna.

Bor: Smista, Segeltorp.

Ålder: 44 år.

Politisk förebild: Carl Bildt

Vilken tv-seriekaraktär är du? Chandler i Vänner

Uppdrag i dag: Kommunstyrelsens ordförande och ansvarar därmed om frågor som rör hela kommunen, inklusive ekonomi-, personal- och näringslivsfrågor.