Toppstriden. Vi ställde Lorena Delgado (V), Skärholmens stadsdelsnämnds ordförande, mot Jan Jönsson (L), vice ordförande. Foto: Claudio Britos

Duellen: De kämpar om makten i Skärholmen

Enligt Lorena Delgado (V),ordförande för Skärholmens stadsdelsnämnd, handlar valet på söndag om ökad jämlikhet. För Jan Jönsson (L), vice ordförande, innebär valet en balansgång mellan högerextremism och vänsterstyre. SkärholmenDirekt mejslar ut skillnaderna mellan de två huvudkonkurrenterna till den politiska makten.

  • Publicerad 16:00, 7 sep 2018

Vilket vägval står Skärholmen inför på söndag?

Lorena: Vägvalet ligger i att vidareutveckla och få ett mer jämlikt Skärholmen versus att Skärholmen ska fortsätta vara stadsdelen som utmärker sig för sin ojämlikhet.

Om man ser på utvecklingen de senaste fyra åren så har det hänt mycket under en kort tid. Vi har minskat arbetslösheten, ökat byggtakten och har en bra plan för 6000 nya bostäder i Skärholmen. Vi har lyckats vända betygen i skolan och stoppat den otroligt stora personalomsättningen i socialtjänsten. Den utvecklingen såg vi inte under allianstiden, snarare tvärtom.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Jan: Stockholm och Skärholmen riskerar att kantra åt antingen högerextremism eller kraftigt åt vänster. Och båda alternativen skulle innebära stora problem för Skärholmen. Blir det åt det högerextrema SD-hållet så är intresset för de problem som finns i Skärholmen noll och intet. Och många som bor här skulle utsättas för en diskriminerande politik. Skulle det bli åt vänsterhållet riskerar vi en ekonomi som kraschar och att man inte tar tag i våra trygghetsproblem.

I första hand är vårt samarbetsalternativ Alliansen. Men blir det inte så är vi öppna för samarbete med både Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. SD och V är uteslutna som samarbetspartners.

Foto: Claudio Britos

Vad blir skillnaden vid ett maktskifte?

Lorena: Dels är jag rädd att vi ska få marknadshyror, som skulle göra det svårare för många att få hyreslägenheter och för de som har att behålla dem. Dels så tror vi att ombildningarna av kommunala hyresrätter till bostadsrätter kommer börja igen. Jag är också rädd för deras personalpolitik, att de skulle dra in på det administrativa stödet och öka stressen för socialsekreterare.

Jag är också orolig för lokaldemokratin, eftersom partier till höger har sagt att de vill minska antalet stadsdelsnämnder. Det gör att allt bra arbete vi har gjort med lokala utvecklingsplaner och inom Fokus Skärholmen, där vi faktiskt har gjort Skärholmen till en viktig aktör gentemot stadens centrala förvaltningar, kan försvinna.

Jag är också rädd att stödet till sånt som ungdomsrådet och 127-festivalen kan försvinna om Alliansen skulle ta över, eftersom de vill använda pengarna på andra sätt.

Här är politikernas löften för Skärholmen

Jan: Vi skulle bryta de här fyra årens passivitet i frågor om brottslighet och trygghet i våra områden. Det handlar om kommunala ordningsvakter i flera centrum och kameraövervakning i utsatta delar av staden. Vi skulle också återinföra 48-timmarsinsatsen, där unga som begår brott får ett allvarssamtal med uniformerad polis och socialtjänst. För skolans del handlar det om fler speciallärare och fler små undervisningsgrupper för elever med särskilda behov.

Vi kommer att ändra inriktning på bostadsbyggandet till förmån för fler radhus och bostadsrätter, för att få en större blandning av inkomstgrupper.

Vad kommer ni riva upp om ni tar över?

Jan: Det kan bli en viss omprioritering när det gäller stöd till föreningslokaler, vi är inte för ett Folkets hus. Jag tror inte heller att vi kommer ha den typen av kulturklubbar som arrangerats i Vårberg, vi prioriterar annorlunda. Annars är sanningen att det inte hänt så himla mycket under de här fyra åren.

Hur blir det med stödet till exempelvis ungdomsrådet och 127-festivalen?

Jan: Vi har alltid varit för ungdomsråd, det fanns under Alliansstyret också, men då var det fritidsverksamheten som höll i det. Jag är tveksam till att ha projektanställda samordnare till allt man vill göra, det blir dyrt och ger inte alltid så stor effekt.

När det gäller 127-festivalen ser jag framför mig att stödet kan behållas, vi har alltid varit positiva till dem. Att 127-festivalen visat sig vara en väldigt brottsförebyggande åtgärd gör det lätt att försvara stora delar av verksamheten.

Snabbfrågor: Ja eller Nej?

Återkommunalisera fritidsverksamheten?

Lorena: Ja.

Jan: Nej.

Kommunala ordningsvakter?

Lorena: Nej.

Jan: Ja.

Sänkt kommunalskatt?

Lorena: Nej.

Jan: Nej.

Ett gymnasium i Skärholmen?

Lorena: Ja.

Jan: Nja.

Minska antalet stadsdelsnämnder?

Lorena: Nej.

Jan: Nej.

Vilket är det största problemet du ser i området? Och vad vill ni konkret göra åt det?

Lorena: Ett problem är den den ekonomiska ojämlikheten. I Stockholm har vi satsat på låglöneyrkena, men vi måste få upp lönerna ännu mer, många befinner sig i svåra situationer. Har man dels ingen bostad och en låg lön spelar det ingen roll hur hårt man kämpar, det blir en tuff kombination. Det andra är drogförsäljningen och dess grund. Vi måste skapa alternativ till ungdomarna, men också få bort anledningen till försäljningen: den tunga kriminaliteten och köparna från innerstaden. Sen bostadsfrågan. Det behövs fler billiga hyresrätter och inte bostadsrätter, för just nu tvingas folk in i dyra bostadslån och de som inte kan få lån hamnar helt utanför bostadsmarknaden.

Målet i Fokus Skärholmen, som ni tillsammans med de andra rödgrönrosa partier drog igång, är att det ska vara 50-50 mellan hyresrätter och bostadsrätter. Vill du se en större andel hyresrätter än så?

Lorena: Ja, vi hade gärna sett fler hyresrätter. Vi har sagt att det ska vara blandat boende, men jag tycker att man kan tänka bredare kring hyresrätter – det behöver inte vara lägenheter, det skulle lika gärna kunna vara radhus, äldrehus eller studenthus.

Och du Jan, vilket är det största problem du ser? Och vad vill ni göra åt det?

Jan: Tryggheten. Förutom kommunala ordningsvakter, kameror och allvarssamtal handlar det om att se till att ungdomar klarar skolan, att de sociala insatsgrupperna värnas och att inte acceptera att fältassistentverksamheten rasar samman som den gjorde under den här mandatperioden.

Creddar varandra. Trots ideologiska skillnader. Foto: Claudio Britos

Vad har andra sidan gjort bra under den här mandatperioden?

Lorena: De har alltid varit kritiska mot oss, vilket är bra. Och Jan Jönsson vill jag ge cred – han har hållit i sin roll som vice ordförande bra och hjälpt mig när jag var oerfaren som ordförande. Men jag tycker att det är synd att oppositionen inte har varit så delaktig på informationsmöten och medborgarmöten, det var vi när vi satt i opposition.

Jan: Det är bra att antalet personer med försörjningsstöd har fortsatt minska. Skötseln av naturreservatet har fungerat bra och det har varit väldigt bra samarbetsanda kring Fokus Skärholmen, där våra tankar också tagits tillvara.

Hur kommer ni förhålla er till Sverigedemokraterna om de får en plats i stadsdelsnämnden efter valet?

Lorena: Vi kommer inte att ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Även om de på senare tid varit bra på att inte visa det har deras politik sin grund i en rasistisk ideologi.

Jan: Vi kommer inte samarbeta med dem och vi kommer argumentera emot deras rasistiska politik så mycket det bara går. Sen är det klart – de är människor också, om de är hövliga så är vi hövliga tillbaka. Och kommer de med ett förslag om parkbänkar som är bra kommer vi inte att stoppa det, vi går ju med på vissa saker som Vänsterpartiet föreslår också. Men deras ekonomiska politik och värdegrund kommer vi aldrig ställa oss bakom.

Foto: Claudio Britos

Så har utvecklingen varit under mandatperioden:

Ungdomsarbetslöshet (18-24 år):

Juli 2018: 4,97%

Juli 2014: 10,27%

Arbetslöshet [16-64 år]:

Juli 2018: 8,17% 

Juli 2014: 10,12%

Arbetslöshetssiffrorna gäller arbetslösa och personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.

Trygghet:

På det hela taget tycker jag min stadsdel är trygg att bo i:

2017: 47%

2014: 49%

Gymnasiebehörighet:

2017: 85,7%

2014: 77,4%

Ekonomiskt bistånd:

2017: 5,1%

2014: 6,5%

Procent av befolkningen som som får ekonomiskt bistånd.

Folkmängd:

2017: 36 930

2014: 35 585

Källa: Stockholm stad

Foto: Claudio Britos

Jan Jönsson

Namn: Jan Jönsson

Ålder: 40 år.

Uppväxt i: Sätra.

Bor i: Hyresrätt i Bredäng.

Jobbar som: Rektor i Botkyrka.

Nuvarande post: Vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden.

Kandiderar för: Liberalerna.

Politisk förebild: Bengt Westerberg.

Identifierar sig som tv-karaktären: Mr. Bean.

Foto: Claudio Britos

Lorena Delgado

Namn: Lorena Delgado Varas

Ålder: 44 år.

Uppväxt i: Skärholmen.

Bor i: Hyresrätt i Skärholmen.

Jobbar som: Utbildad kemiingenjör, jobbar som planerare.

Nuvarande post: Ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige.

Kandiderar för: Vänsterpartiet.

Politisk förebild: Salvador Allende

Identifierar sig som tv-karaktären: Betty i Ugly Betty.