Betala. Nu döms företaget till att betala vite på 1,5 miljoner kronor. Foto: Carl Johan Erikson/Mostphotos

Dumpade schaktmassor ledde till slukhål i Vallentuna

Bostadsbyggnadsföretaget Småa AB, som inte tagit reda på schaktmassor de lämnat på en tomt i Vallentuna, har nu blivit dömda till ett vite på 1,5 miljoner kronor.

  • Publicerad 11:49, 20 jun 2019

Redan för ett år sedan beordrade bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun företaget Småa AB att ta bort massorna som lämnats på en fastighet i Vallentuna, och sa då att arbetet senast skulle slutföras inom åtta veckor.

Men då det inte skedde inom den tiden döms nu företaget till att betala vite på 1,5 miljoner kronor av mark- och miljödomstolen, som tillhör Nacka tingsrätt.

Vitesbeloppet motiveras bland annat med att massorna har ansetts vara en säkerhetsrisk för allmänheten eftersom de orsakat slukhål. Domstolen menar också att man haft lång tid på sig att forsla bort massorna.

"Motsätter oss inte vitet"

Enligt Småa AB är nu massorna bortfraktade.

– Vi har utgått från felaktiga höjdsystem vid den första projekteringen vilket lett till att omfattningen av massorna blev större än beräknat och att arbetet drog ut på tiden. Vi har även haft brister internt vid överlämnande av information då projektets ansvariga har slutat. Samtliga massor är nu avlägsnade och Småa kommer inte motsätta sig det dömda vitet, skriver Christina Wilhelmsson, marknadschef på Alm Equity som äger Småa AB, i ett mejl till VallentunaDirekt.

Stockholm Direkt