Sex nya flerfamiljshus i fem våningar med ungefär 20 bostäder var ska byggas i Husby. Foto: Illustration: Link arkitektur

Dystra garage byggs om till bostäder

Sex garagebyggnader i Husby ska omvandlas till sammanlagt 120 nya lägenheter, samtidigt som gator i området ska rustas upp: "Det kommer underlätta för boende"

  • Publicerad 09:20, 26 nov 2019

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för nya bostadshus i södra Husby. Kortsidorna på sex parkeringsdäck ska ersättas av bostadshus på fem våningar, med runt 20 nya lägenheter per byggnad. Sammanlagt blir det 120 hyresrätter, som kommer uppföras av Svenska Bostäder.

– De här garagen upplevs i dagsläget som väldigt dystra. Gavlarna ska rivas upp och byggnader som alla kommer att smälta in väldigt bra i resten av Husbys arkitektur ska byggas, säger Peter Lundevall, stadsplanerare.

I samband med bygget av de nya bostadshusen planeras även en förnyelse av de tre angränsande lokalgatorna Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan, som i dagsläget är utan gångbanor och bostadsentréer.

– Det kommer få positiva konsekvenser för gatumiljön. En befintlig detaljplan tillåter att anlägga både gångbanor och entréer, vilket båda är en förutsättning för hela projektet. Även stickgator i kvarteret ska rustas upp, säger Peter Lundevall.

Han menar att det kommer göra området säkrare:

– I dagsläget går folk på vägen eller på egenupptrampade småstigar när de ska till centrum eller till tunnelbanan, vilket inte är så bra. Det här kommer att underlätta för dem att röra sig i området, samtidigt som den upplevda tryggheten kommer att bli bättre, säger han.

Att flertalet parkeringsplatser måste tas bort kommer inte drabba boende, menar han:

– Husby byggdes med väldigt många parkeringsplatser, och enligt våra beräkningar kommer det att finnas tillräckligt. Vissa i det här området har även suttit på fem bilplatser själva, vilket är orimligt.

Intresset för lägenheterna redan varit stort.

– Många, framför allt folk som redan bor i Husby, har hört av sig och är intresserade av att byta till någon av de här lägenheterna när de är klara. Det märks att det är ett populärt område där många vill stanna, säger Peter Lundevall.

Stockholm Direkt