E4:an kommer tillfälligt att ledas om vid Kista, i samband med bygget av tvärbanans Kistagren. Foto: Mostphotos

E4:an leds om där Kista möter Sollentuna

Tvärbanan ska få en Kistagren och byggas ut från Ulvsunda till Helenelund. För att kunna genomföra arbetet måste E4:an ledas om tillfälligt vid Kista, något som kommer att påverka trafikanter.

  • Publicerad 12:13, 1 sep 2020

Tvärbanan ska byggas ut med åtta kilometer från norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. För att den ska kunna passera under motorvägen mellan Kista och Helenelund behöver befintlig vägport under E4:an breddas, och därmed måste trafiken tillfälligt ledas om.

– Den ska ledas ut och runt där det i dag finns en parkering, säger Erika Björnsson på Trafikkontoret.

"Kommer påverka trafiken"

Flödet av gång- och cykeltrafikanter på den aktuella platsen är relativt hög, då Kistagången som börjar vid vägporten är en del i ett regionalt cykelstråk, och utgör en av få kopplingar mellan Kista och Sollentuna. Dessutom passerar många människor dagligen platsen, när de rör sig mellan Helenelunds station och arbetsplatserna i Kista.

Både dessa och biltrafiken kommer påverkas, berättar Erika Björnsson.

– Det kommer påverka trafiken. Dels bilister på E4:an lokalt, men även gång- och cykeltrafikanter eftersom det kommer bli tillfälliga omledningar. Ambitionen är dock självklart att göra det så bra som möjligt för alla, men det är klart det kan bli lite krångligare än vanligt att ta sig fram stundtals, säger hon.

200 träd måste huggas ner

SL planerar att utbyggnaden för hela sträckan ska vara klar till år 2023, men tidigare i veckan rapporterade vi om att bygget av tvärbanan kan försenas, eftersom ett spanskt bolag överklagat upphandlingen av etapp två. När man kommer börja leda om trafiken är därför oklart.

I samband med omledningen påverkas ungefär 200 träd. SL ska utföra en naturvärdesinventering för naturområden som ska godkännas av staden innan dessa får avverkas. De måste även ta fram förslag till återställande av berört naturområde, så att det i framtiden kan uppnå liknande karaktär som i dag.

Tvärbanans Kistagren kan försenas

Tvärbanans Kistagren

Hållplatser: Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats, Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.

Restid: Restiden från Norra Ulvsunda till Helenelund är beräknad till 23 minuter.