LEKPLATS. Grävmaskinerna samarbetar för att bygga en lekplats för fisken asp, med grund stenbelagd botten. Längs med åkanten läggs en duk för att hålla växtlighet borta, och sten för att hålla duken på plats. Foto: Anna Björklund

Edsån blir slingrig igen

Edsån var en gång en slingrande å, men för 150 år sedan grävdes den om till ett spikrakt dike. Nu slingrar den sig återigen fram genom landskapet efter att den grävts om en gång till, för att förbättra både vattenkvalitet och biologisk mångfald.

  • Publicerad 15:45, 17 sep 2014


Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna, är en av hjärnorna bakom projektet som är ett samarbete mellan Upplands Väsby och Sollentuna kommun. Han rör sig vant längs med åkanten medan han berättar om arbetet.
 
– År 1857 ville man sänka Norrvikens vattennivå och skapa mer åkermark runt sjön och ån, så därför grävde man om Edsån så att den blev spikrad, berättar han och gestikulerar mot en del av ån som fortfarande är rak och nästan osynlig bakom en hög barriär av vass. Men nu tänker man lite annorlunda, fortsätter han, och pekar istället mot den del av ån som grävts om för att återigen bli slingrig.
 
Att ån nu slingrar sig fram genom landskapet har flera fördelar. Det förbättrar vattenkvaliteten genom att vattnet renas bättre nu när ån har blivit längre, våtmarker har skapats och vattnet strömmar fram med olika hastighet genom olika slags växtlighet. Förbättringen av vattenkvaliteten är ett led i samarbetet mellan många kommuner under paraplyet Oxunda vattensamverkan, och den kanske enskilt viktigaste anledningen till omdragningen.
 
Förutom det har den nya ån har också kapacitet att klara av större vattenflöden, bland annat vid riktigt kraftiga regnoväder. Dessutom gynnar den nya dragningen biologisk mångfald eftersom ån numera har olika partier som attraherar olika slags djur.
 
– Här borta, till exempel, har vi gjort en liten tröskel med en grundare stenbotten så att vattnet rinner snabbare. Här skapar vi en lekplats för fisken asp, som gillar snabbrinnande vatten och stenbotten, berättar Rikard Dahlén.
 
Den sista fördelen med den nya dragningen är att det blir en trevligare och mer tillgänglig miljö för människor, med nya promenadstråk och cykelvägar utefter åkanten. Längs med vägen kommer det att finnas bänkar och utsiktsplatser, och den nya bron över ån knyter ihop Sollentuna och Upplands Väsby kommun. Man har försökt skapa ett böljande och naturligt kuperat landskap där ån ser så naturlig ut som möjligt.
 
Grävarbetet med att dra om ån påbörjades för ett och ett halvt år sedan och har skett i etapper. Först har de nya slingriga bågarna grävts, och djur och växter har fått etablera sig där långsamt, innan vattnet har släppts på för fullt. Och innan den gamla rakare fåran täpptes igen ville man också försäkra sig om att djurlivet hade hunnit flytta över, vilket man gjorde i förra veckan.
 
– Vissa djur hade flyttat sig själva, men till exempel musslorna fick vi hjälpa lite på traven, berättar Rikard Dahlén. Så vi krattade upp dem och lyfte över dem manuellt till den nya fåran; totalt mellan 150 och 200 musslor. Av totalt åtta svenska musselarter så finns sex stycken här i ån, varav en är ovanlig. Vi har också med grävmaskin lyft över bottenslam med växter och djur till den nya fåran.
 
Projektet är nu nästan färdigt, och i oktober i år räknar man med att kunna stänga ner grävmaskinerna. Sedan får man vänta till våren innan man för första gången ser hur ån på riktigt tar sig i sin nya utformning.
 
– Men vi är jättenöjda så här långt, avslutar Rikard Dahlén. Byggandet har gått enligt planerna, och djurlivet verkar också ha etablerat sig så bra som man hade kunnat hoppas på.

Relaterad information

Arbetet med Edsån

Den del av ån som grävts om var tidigare runt 600 meter, men är numera nästan dubbelt så lång.
I vissa av ”öglorna” som uppstår när ån slingrar sig skapar man lågt liggande våtmarksområden som kommer bli översvämmade emellanåt.
Rikard Dahlén vill inte kalla ån för meandrande, eftersom det är en beteckning på när ån slingrar sig naturligt.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Flera anställda larmar om arbetsmiljön

Nyheter Befintliga och tidigare anställda på kommunledningskontoret beskriver en dysfunktionell organisation där medarbetare är rädda och riskerar utsättas för drev som ofta resulterar i att de säger upp sig...fredag 22/2 9:00

Brottsoffer utan stöd efter minskat föreningsbidrag

Nyheter Sänkt bidrag har lett till minskat stöd Brottsofferjourens föreningsbidrag sänktes förra året och de sista månaderna av året valde de därför att hänvisa brottsoffer till kommunen istället. Men många som kontaktade kommunen inte något stöd...torsdag 21/2 14:07