Vid Spångaån i Bromsten har träd och sly nu huggits ner och markförstärkningsarbetena påbörjats. Foto: Mikael Andersson

Efter alla förseningar: Spaden är i marken i Bromstensstaden

Efter flera förseningar är arbetet i gång. Nu börjar omvandlingen av Bromstens industriområde till urbana kvarter i framtidens Bromstensstaden.

  • Publicerad 12:01, 31 okt 2018

Den första markanvisningen gjordes redan 2003. Redan då fanns alltså planerna på att riva det gamla industriområdet i Bromsten för att i stället bygga bostadskvarter.

Detaljplanen för första etappen vann laga kraft 2016. Ett stort problem i processen har varit komplicerade markförhållanden och översvämningsrisken i Spångaån. Efter flera förseningar skulle arbetet ha påbörjats i våras.

Då överklagades upphandlingen av en entreprenör – men det avslogs.

Bromstensstaden försenad igen

Och i förra veckan sattes alltså spaden äntligen i marken för den första etappen av Bromstensstaden.

Vid Spångaån har nu träd fällts och sly rensats undan.

– Det vi gör nu är markförstärkningsarbeten. Sedan krävs ganska omfattande ledningsomläggningar, som kommer att påbörjas under 2019, säger Natascha Tofilovska, projektledare på exploateringskontoret.

I den första etappen planeras cirka 620 lägenheter, varav 163 hyresrätter. Det blir även verksamhetslokaler i botten på flera ställen, en förskola med åtta avdelningar och en centralt belägen park.

Inflytt tidigast om 4 år

– Den första byggherren kan börja bygga om ungefär två år och en första inflytt kan bli om 4-5 år, säger Natascha Tofilovska.

Planen för den andra etappen godkändes i stadsbyggnadsnämnden nu i oktober och väntas inom kort tas upp i kommunfullmäktige för att godkännas. I den planeras ytterligare 1000 bostäder, verksamhetslokaler och förskola.

Nu kan 1000 bostäder klubbas i Bromstensstaden

Totalt räknar staden med 2500 bostäder i den nya stadsdelen. Men någon tredje etapp har inte börjat planeras ännu. Det beror på att större delen av resterande mark i Bromstensstaden ägs av flera privata mindre fastighetsägare

– Det behövs ett större grepp och att fastighetsägarna pratar ihop sig. En del har uttryckt en önskan om att utveckla sina fastigheter men en tredje etapp ligger längre fram i tiden som det ser ut nu, säger Natascha Tofilovska.

Ingen plan för skola än

I samband med byggandet av Bromstensstaden behövs en ny F-9-skola för 900 elever, enligt stadens egna beräkningar.

Förslaget att bygga den på Bromstens IP möttes av så stark kritik att staden backade. Därefter plockades skolan bort ur etapp två.

Ett nytt detalplanearbete för själva skolan ska inledas

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

StockholmDirekt Comment Policy

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Please read our Comment Policy before commenting.

Nu får SL:s biljettkontrollanter kroppskameror

Nyheter På fredag inleds ett första försök Nu utrustas även SL:s biljettkontrollanter med kroppsburna kameror. Syftet är, enligt SL, att minska hot och våldssituationer – men även ha tydliga bevis vid överklaganden.måndag 19/11 20:10

Grönblåa förslaget: Sälj Vällingby centrum

Nyheter Men först ska det utredas Den grönblåa majoriteten vill se över möjligheten att sälja Vällingby centrum. Det framgår i det nya styrets budgetförslag.måndag 19/11 16:43